В тази категория се съдържат всички свързани с училищна документация и документи свързани с защитата на личните данни.