График за всички изпитни сесии - октомври, януари и юни за учениците в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА през 2023-2024 г.,

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2023/ 2024 година

 

 

XI-ти клас – Сабрие Фаик Али  – специалност „Бизнес администрация“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

09.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.20234.

Юни

05.06-31.06.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература ООП

09.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Английски език ООП

11.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика ООП

16.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование ООП

17.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт ООП

18.10.2023 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

 

6.

Чужд език по професията- френски език ОбПП

 

08.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

Обща икономическа теория ОтрПП

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Право Отр ПП

 

15.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Счетоводство ОтрПП

 

17.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Счетоводство – учебна практика  ОТрПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Бизнес комуникации СПП

 

24.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Делова кореспонденция СПП

 

29.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

13.

Деловодство СПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Бизнес комуникации – учебна практика СПП

 

 

05.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Компютърен машинопис и текстообработка – учебна практика СПП

 

 

11.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Делова кореспонденция – учебна практика СПП

 

 

 

13.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Деловодство – учебна практика СПП

 

 

17.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Работа в учебно предприятие –учебна практика СПП

 

 

19.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Управление на кооперациите РПП

 

 

24.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Производствена практика СПП

 

 

26.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

XI-ти клас – Виктория Стоянова Караджова – специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

09.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.20234.

Юни

05.06-31.06.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература ООП

09.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Английски език ООП

11.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика ООП

16.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование ООП

17.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт ООП

18.10.2023 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

 

6.

Чужд език по професията- френски език ОбПП

 

08.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

Икономика на предприятието ОтрПП

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Право Отр ПП

 

15.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Обща теория на счетоводната отчетност  ОтрПП

 

17.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Обща теория на счетоводната отчетност  – учебна практика  ОТрПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Управление на маркетинга ОтрПП

 

24.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Икономика на предприятието –учебна практика ОтрПП

 

29.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

13.

Икономическа информатика – учебна практика ОтрПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Делова кореспонденция и организация на офиса СПП

 

 

05.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Делова кореспонденция и организация на офиса – учебна практика СПП

 

 

11.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Функционални и приложни програми  – учебна практика СПП

 

 

 

13.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Работа в учебно предприятие –учебна практика СПП

 

 

19.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Управление на кооперациите РПП

 

 

24.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Производствена практика СПП

 

 

26.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

XI-ти клас: Лютвие Райкова Михайлова – специалност „Оперативно счетоводство“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

09.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.20234.

Юни

05.06-31.06.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература ООП

09.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Английски език ООП

11.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика ООП

16.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование ООП

17.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт ООП

18.10.2023 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

 

6.

Чужд език по професията- френски език ОбПП

 

08.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

Обща икономическа теория ОтрПП

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Счетоводство на предприятието– учебна практика  ОТрПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Финансов и данъчен контрол СПП

 

24.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Финансов и данъчен контрол – учебна практика СПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Работа в учебно предприятие –учебна практика СПП

 

 

19.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

12.

Управление на кооперациите РПП

 

 

24.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

13.

Производствена практика СПП

 

 

26.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

XI-ти клас: Мустафа Яшар Яшар  – специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 

 

Изпитни сесии

Октомври

09.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.20234.

Юни

05.06-31.06.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература ООП

09.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Английски език ООП

11.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика ООП

16.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование ООП

17.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт ООП

18.10.2023 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

 

6.

Чужд език по професията- френски език ОбПП

 

08.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

Геодезия ОтрПП

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Горско законознание

ОтрПП

 

15.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Механизация на горскостопанските работи  ОтрПП

 

17.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Геодезия – учебна практика ОтрПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Горско законознание  –учебна практика ОтрПП

 

24.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Механизация на горскостопанските работи –учебна практика ОтрПП

 

29.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Лесовъдство

СПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Горски култури СПП

 

 

05.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Горска таксация СПП

 

 

11.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Механизация и технология на дърводобива -СПП

 

 

13.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Лесовъдство – учебна практика СПП

 

 

17.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Горски култури – учебна практика СПП

 

 

19.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Горска таксация – учебна практика СПП

 

 

24.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Механизация и технология на дърводобива –учебна практика  СПП

 

 

26.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

21.

Генетика и селекция на дървесните видове РПП

 

 

27.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

22.

Производствена практика СПП

 

 

28.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХI-ти клас: Петър Колев Караджов  – специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

09.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.20234.

Юни

05.06-31.06.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Геодезия ОтрПП

09.10.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Горско законознание ОтрПП

11.10.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Механизация на горскостопанските работи ОтрПП

16.10.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Горско законознание – учебна практика ОтрПП

17.10.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Механизация на горскостопанските работи –учебна практика ОтрПП

18.10.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Горски култури СПП

24.10.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Лесовъдство

СПП

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Горска таксация СПП

 

15.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Механизация и технология на дърводобива -СПП

 

17.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Лесовъдство – учебна практика СПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Горски култури – учебна практика СПП

 

24.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Горска таксация – учебна практика СПП

 

29.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Механизация и технология на дърводобива –учебна практика  СПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Генетика и селекция на дървесните видове РПП

 

 

05.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Производствена практика СПП

 

 

28.06.2023 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

XII-ти клас – Ивайло Атанасов Атанасов, специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

05.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.2024г.

Април

08.04-30.04.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература ООП

09.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Английски език ООП

11.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Борба с ерозията СПП

16.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Охрана на т руда и борба с горските пожари СПП

18.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Защита на гората СПП

24.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Български език и литература – разшрена подготовка

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

Горски транспорт  СПП

 

15.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Борба с ерозията учебна практика  СПП

 

17.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Горски транспорт учебна практика СПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Защита на гората учебна практика СПП

 

29.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Лесоползване РПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII-ти клас – Десислава Звездова Дойчева, специалност „Оперативно счетоводство“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

09.10-31.10.2023

Януари

08.01-31.01.20234.

Април

08.04-30.04.

2024 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература ООП

09.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Английски език ООП

11.10.2023 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика ООП

16.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование ООП

17.10.2023 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт ООП

18.10.2023 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

 

6.

Чужд език по професията- френски език ОбПП

 

08.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

Бизнес комуникации ОтрПП

 

10.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Финанси  ОтрПП

 

15.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Счетоводство на предприятието СПП

 

 

 

 

17.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Финансов и данъчен контрол СПП

 

22.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Банково счетоводство СПП

 

24.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Бюджетно счетоводство СПП

 

29.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Банково счетоводство –учебна практика СПП

 

31.01.2024 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Бюджетно счетоводство –учебна практика

СПП

 

 

10.04.2023

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация – учебна практика СПП

 

 

15.04.2023

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Комплексна учебна практика СПП

 

 

17.04.2023

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Маркетинг РПП

 

 

22.04.2023

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Български език и литература

ИУЧ - РП / А

 

 

24.04.2023

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Производствена практика СПП

 

 

29.04.2023

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

  1. Преподавателите са длъжни да предоставят безплатно консултации на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023-2024 година, съгласно длъжностните си характеристики.
  2. Класният ръководител за учениците в самостоятелна форма – Закир Юсеин Софу, определен съгласно заповед на директора на ПГ по Икономика „Т.Влайков”, отразява своевременно резултатите от изпитите в личните картони на учениците след приключване на съответната изпитна сесия в срок до 7 /седем/ работни дни.
  3. Класният ръководител придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.
  4. Изпитната преписка се съхранява в дирекцията.
  5. Всички изпити са с продължителност 3 /три/ астрономически часа.
  6. Всички изпити се записват от поставените видеокамери в класните стаи, като записите се съхраняват до 14.09.2024 г. на външен диск или друг електронен носител.
  7. Преподавателите са длъжни да представят преди началото на изпитната сесия за утвърждаване от директора: конспекти, критерии за оценяване и изпитни билети.
  8. Срок за проверка и оценка на писмените работи от проведените изпити – 7 календарни дни от датата на изпита.

10.Място за проверка и оценка – учителската стая в работното време на учителя от 8,30 ч. до 15,00 ч.

  1. Оповестяване на резултатите от проведените изпити – лично на ученика и/или чрез електронни средства за комуникация, както и на таблото в училището.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

Директор