График за консултации по предмети - ІІуч. срок 23-24

ГРАФИК
за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети

ВТОРИ учебен срок, учебната 2023/2024 годинаУчител

Учебен предмет

Ден/дни от седмицата

Час/часове на провеждане

Място на провеждане

Закир Юсеин Софу

Философия

Четвъртък

14.40-15.25

класна стая на 11 б клас

Яна Дочкова Цанкова

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Понеделник

14.40-15.25

класна стая на 11 А клас

Иванка Георгиева Кирова

Физика и астрономия

Вторник

Четвъртък

14.40-15.25

Кл. стая на 9а.10а

Григор Ефтимов Марков

История и цивилизации

География и икономика

Вторник

 

14.40-15.25

класна стая на 10 б клас

Диляна Цачева Цачева

Български език и литература

Петък

14.40-15.25

класна стая на 10 А клас

Димитър Желязков Дойчев

Математика

Петък

14:40-15:25

класна стая на 8 а клас

Минчо Генчев Вълчев

Лесовъдство и др. предмети за специалност „Горско стопанство и дърводобив“

 вторник

14:40-15:25

класна стая на 11 клас

Радина Николаева Пулева

Физическо възпитание и спорт

Петък

14:40-15:25

класна стая на 9 Б клас

Съби Христов Бараков

Горско почвознание и др. предмети за специалност „Горско стопанство и дърводобив“

Понеделник

14.40-15.25

класна стая на 12 клас

Мария Иванова Драганова

Финанси и други предмети от направление Икономика

Вторник

14.40-15.25

касна стая на 9 А клас

Радостина Петрова Петрова

Обща икономическа теория и други предмети от направление Икономика

Понеделник

14:40 – 15:25

класна стая на 8 клас

Бoнка Иванова Петкова

Френски език

Четвъртък

14:40-15:25

класна стая на 10 Б клас

Михрибан Салих Азизова

Счетоводство на фирмата и други предмети от направление Икономика

Сряда

14.40-15.25

класна стая на 12  

Продан Иванов Николов

Информационни технологии, предмети от направление Горско стопанство

Петък

14:40-15:25

Компютърна зала

Мария Иванова Витанова-Маркова

Английски език

Понеделник

14:40 – 15:25

класна стая на 9 А

Закир Юсеин Софу

Български език и литература

Четвъртък

14.40-15.25

класна стая на 8 клас