График за класни и контролни работи - ІІуч. срок

ГРАФИК
за контролни и класни работи 
ВТОРИ учебен срок, 2023/2024 учебна година

 

Клас/ паралелка

Учебни предмети

Контролни работи

Класни работи

Февруари

Март

Април

Май

Юни

8 а

Български език и литература

 

11.03.2024

 

27.05.2024

 

10.06.2024

 

 

Математика

 

07.03.2024

 

 

 

06.06.2024

 

8 а

Френски език

28.02.2024

21.03.2024

25.04.2024

 

7.06.2024

15.05.2024

 

9 а

Български език и литература

 

13.03.2024

 

15.05.2024

 

05.06.2024г

 

9 а

Математика

 

18.03.2024

 

 

 

23.05.2024

 

9 а

Френски език

 

6.03.2024

24.04.2024

 

 

29.05.2024

 

9 а

Английски език

 

19.03.2024

30.04.2024

 

 

04.06.2024

 

9 б

Български език и литература

 

13.03.2024

 

15.05.2024

24.06.2024

05.06.2024г

 

9 б

Математика

 

07.03.2024

 

 

 

23.05.2024

 

9 б

Френски език

26.02.2024

22.03.2024

 

 

 

29.04.2024

 

9 б

Английски език

 

19.03.2024

30.04.2024

 

 

04.06.2024

 

10 а

Български език и литература

 

18.03.2024

 

13.05.2024

 

03.06.2024

 

10 а

Математика

 

08.03.2024

 

 

 

14.06.24

 

10 а

Френски език

23.02.2024

28.03.2024

 

 

 

16.05.2024

 

10 а

Английски език

 

25.03.2024

22.04.2024

 

 

27.05.2024

 

10 б

Български език и литература

 

18.03.2024

 

13.05.2024

 

03.06.2024г

 

10 б

Математика

 

08.03.2024

 

 

 

14.06.2024

 

10 б

Френски език

23.02.2024

28.03.2024

 

 

 

26.04.2024

 

10 б

Английски език

 

25.03.2024

22.04.2024

 

 

27.05.2024

 

 

11 а

Български език и литература

 

12.03.2024

 

10.05.2024

 

18.06.2024г

 

11 а

Математика

 

07.03.2024

 

 

 

06.06.2024

 

11 а

Чужд език по професията Френски език

27.02.2024

26.03.2024

 

 

 

30.04.2024

 

11 а

Английски език

21.02.2024

27.03.2024

 

08.05.2024

 

05.06.2024

 

12

Български език и литература

 

12.03.2024

 

07.05.2024

 

23.04.2024г

 

12

Математика

 

07.03.2024

 

 

 

18.04.2024

 

12

Чужд език по професията Френски език

28.02.2024

27.03.2024

 

 

 

29.04.2024

 

12  

Английски език

 

18.03.2024

22.04.2024

 

 

27.05.2024

 

 

11 б

Български език и литература

 

14.03.2024

 

09.05.2024

 

20.06.2024г

 

11 б

Математика

 

06.03.2024

 

 

 

05.06.2024

 

11 б

Чужд език по професията Френски език

 

5.03.2024

23.04.2024

 

 

28.05.2024

 

11 б

Английски език

21.02.2024

27.03.2024

 

08.05.2024

 

25.05.2024

 

8 а

Физика и астрономия

 

7.03.2024г

 

15.05.2024

 

 

 

Информационни технологии

 

 

16.04.2024

 

 

 

 

8 а

История и цивилизации

23.02.2024

 

 

 

04.06.2024

 

 

8 а

География и икономика

 

13.03.2024

 

 

12.06.2024

 

 

8 а

Биология и здравно образование

 

11.03.2024

 

 

17.06.2024

 

 

8 а

Химия и опазване на околната среда

 

05.03.2024

 

 

11.06.2024

 

 

8 а

Философия

 

29.03.2024

 

31.05.2024

 

 

 

9 а

Физика и астрономия

 

 

15.04. 2024г

 

 

 

 

Информационни технологии

 

 

12.04.2024

 

 

 

 

9 а

История и цивилизации

 

15.03.2024

 

10.05.2024

 

 

 

9 а

География и икономика

 

21.03.2024

 

 

27.06.2024

 

 

9 а

Биология и здравно образование

15.02.2024

 

 

 

13.06.2024

 

 

9 а

Химия и опазване на околната среда

 

11.03.2024

 

 

03.06.2024

 

 

9 а

Философия

 

 

17.04.2024

 

12.06.2024

 

 

9 б

Физика и астрономия

 

26.03.2024

 

 

18.06.2024

 

 

9 б

Информационни технологии

 

 

15.04.2024

 

 

 

 

9 б

История и цивилизации

 

08.03.2024

 

10.05.2024

 

 

 

9 б

География и икономика

 

 

09.04.2024

 

 

 

 

9 б

Биология и здравно образование

15.02.2024

 

 

 

13.06.2023

 

 

9 б

Химия и опазване на околната среда

 

01.03.2024

 

 

14.06.2023

 

 

9 б

Философия

 

25.03.2024

 

 

24.06.2024

 

 

10 а

Физика и астрономия

26.02.2024

 

 

16.05.2024

24.06.2024

 

 

10 а

История и цивилизации

28.02.2024

 

15.04.2024

 

04.06.2024

 

 

10. а

География и икономика

 

06.03.2024

26.03.2024

 

 

11.06.2024

 

 

10. а

Биология и здравно образование

 

05.03.2024

25.04.2024

 

 

 

 

10. а

Химия и опазване на околната среда

26.02.2024

 

08.04.2024

 

 

 

 

10. а

Философия

 

22.03.2024

 

 

07.06.2024

 

 

10 б

Физика и астрономия

26.02.2024

 

 

16.05.2024

24.06.2024

 

 

10 б

Информационни технологии

 

19.03.2024

 

 

 

 

 

10 б

История и цивилизации

 

07.03.2024

 

09.05.2024

 

 

 

10 б

География и икономика

 

01.03.2024

20.03.2024

 

 

07.06.2024

 

 

10 б

Биология и здравно образование

29.02.2024

 

23.04.2024

 

 

 

 

10 б

Химия и опазване на околната среда

14.02.2024

 

10.04.2024

 

 

 

 

10 б

Философия

 

06.03.2024

 

 

03.06.2024

 

 

11 а

Икономическа информатика

 

 

17.04.

    2024

 

 

 

 

11 а

 

11б

Гражданско образование

 

Гражданско образование  

 

28.03.2024

07.03.2024

 

31.05.2024

09.05.2024

 

 

 

12 а

Гражданско образование

 

21.03.2024

 

30.05.2024

 

 

 

11 а

Обща теория на счетоводната отчетност

20.02.2024

19.03.2024

23.04.2024

 

 

 

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД-06-403 / 20.02.2024 г. на директора на Професионална гимназия по икономика "Тодор Генчов Влайков", гр. Клисура