Училищни документи ПГ "Тодор Влайков" гр.Клисура
Училищни документи свързани с защитата на личните данни Файл
Вътрешни правила, декларации, заявления, политика за защита на личните данни, информация за родители, учители и ученици и др.