ЗАПОВЕД   №   РД-06- 626 / 06.06.2023 г.

 

            ОТНОСНО: Комисия за приемане на документи на ученици и записването им в VІІІ-ми клас

                                  за учебната 2023/ 2024 година в ПГ по Икономика „Т. Влайков” – гр. Клисура

Важно съобщение за всички ученици подали документи и класирани за записване в 8-ми клас в ПГИ "Тодор Влайков" гр. Клисура.
Срокът на записване е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г!

Обявени са графиците за септемврийската изпитна сесия за трите форми на обучение - дневна форма, задочно и самостоятелна форма.
Подробности можете да намерите в секциите на трите категории обучение: