ЗАПОВЕД   №   РД-06- 605 / 30.05.2023 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от VIII до ХІI– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2022 / 2023 година – сесия ЮНИ  2023,

                                 комисии за организиране на изпитите и комисии за оценяване на изпитите

В следствие на потвърдени случаи на Covid-19 в с. Розино се налага  следната промяна в графиците за допълнително обучение и проект "Подкрепа за успех".

За повече информация четете:


Заповед за ОТЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ по ПМС 100 от 21.05.2020 г. ЗА АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2020.

Промяна ГРАФИКА  на дейности по проект Подкрепа за успех и интереси от  24.08.2020 до 14.09.2020.

Комисия за приемане на документи и за записване на ученици в VІІІ-ми клас за учебната 2020/ 2021 година в ПГ по Икономика „Т. Влайков” – гр. Клисура 

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия ЮНИ-ЮЛИ  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

 1. Основи на счетоводството – 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 1. Бизнес комуникации – 18.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Етика и право – 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

      Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу,  Григор Марков

 

 

 

 1. Информационни системи – 06. 2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

ХІ-ти клас – специалност „Бизнес администрация“

 • Петя Атанасова Стойчева

 

1.Организация и функциониране на митническата дейност  -Учебна практика– 16.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж /Н.Шанова/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

2.Делова кореспонденция  /П.Стойчева/ - 16.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Организация и функциониране на данъчната администрация - учебна практика– 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж /Н.Шанова/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Бизнес комуникации - /П.Стойчева/ - 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

5.Работа с компютър в предприятието /Л.Колев/  – 17.06.2020 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Работа в учебно предприятие /Н.Шанова/ -УП– 18.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Право- /П.Стойчева/ 18.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. География и икономика –ЗИП - /Н.Шанова, Л.Колев и П.Стойчева/ - 19.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

                  Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, учител от ОУ „Хр.Г.Данов“ –

                 с.Розино

 

 1. Финансов и данъчен контрол /Н.Шанова и П.Стойчева / -ЗИП – 22.06.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Документи и документооборот- - ЗИП - /Н.Шанова, Л.Колев и П.Стойчева/ – ЗИП - 23.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Мениджмънт на предприятието /П.Стойчева/ – 24.06.2020 г. - от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Статистика - /П.Стойчева/ - 25.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Делова кореспонденция – УП- 29.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –, Мария Драганова,  Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство -/П.Стойчева/ – 30.06.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Мария Драганова,

 

15.Счетоводство – учебна практика /П.Стойчева/  – 01.07.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации – УП - /П.Стойчева/ - 02.07.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

17.Математика - 03.07.2020 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Татяна Иванова

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Д.Мурджева

 

 

17.Производствена практика /Н.Шанова, П.Стойчева, Л.Колев/ – 06.07.2020 г.  - от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

Отмяна на НВО в 10 клас
Заповед за провеждане на допълнително обучение по ПМС 100 от 21.05.2020 г. от 09.06.2020 до 30.06.2020

 Писмо от МОН за утвърджаване на Бюджета за 2020 г. на ПГИ Клисура, както ипромени в бюджета на гимназията за 2020г. >>> 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

                                                           ЗАПОВЕД   №   РД-06- 480  / 08.06.2020 г.

 

            ОТНОСНО: Приравнителни изпити за ГОДИШНА ОЦЕНКА за VІІІ-ми клас и за ІХ-ти

                                  клас  и за СРОЧНА ОЦЕНКА  за първи срок Х-ти клас –

                                  дневна форма за специалност „Горско стопанство и дърводобив”

                                  на Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов

                                

           ОСНОВАНИЕ: Чл.118, ал.6, т.1  от Закона за предучилищното и училищното образование,

                                       Чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 32, ал.1, т.1 и т.3, чл.40, ал.1 т.1 и т.2, ал.2, ал.3,

                                       ал.4 и чл.41  от  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от

                                       обучението на учениците, чл.31, а.1, т.1 и т.2, т.3 от Наредба № 15 /

                                        22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,

                                       директорите и другите педагогически специалисти  и подадено заявление с

                                       вх.УР-12-351 / 10.02.2020 г. от Донка Петрова Павлова - родител на Белгин

                                       Али Менише и от Селиме Юсеинова Мехмедова – заявление с вх.№ УР-12-

                                      356 / 11.02.2020 г. за записване в Х-ти клас, дневна форма, специалност

                                       „Горско стопанство и дърводобив“  заповед № РД-06-310 / 11.02.2020 г. на

                                       директора на ПГИ „Т.Влайков“ – гр.Клисура за записване в Х-ти клас на

                                        Белгин Али Менише и заповед № РД-06-315 / 13.02.2020 г. за записване на

                                        Гюлер Асанов Асанов в Х клас, спец. „Горско стопанство и дърводобив“.

 

  І.ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-06-322 / 17.02.2020 Г. за провеждане на приравнителни изпити 

ІІ.     О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

І . Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за VІІІ-ми клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

 Приравнителни изпити за VІІІ-ми клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

1.Основи на горскостопанските дейности  – Отраслова професионална подготовка – 15.06.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Основи на горскостопанските дейности – учебна практика -Отраслова професионална подготовка 16.06.2020 г. – от 15,00 ч., стая № 2 , втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

3.Анатомия и морфология на растенията  – разширена професионална подготовка /РПП/ – 17.06.2020 г.– от 15,00 ч., стая № 2 , втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Христина Калчева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Метеорология - РПП – 18.06.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ловно стопанство – РПП - 19.06.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание -РПП 22.06.2020г. – от 15,00 ч., стая № 2, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Анатомия и морфология на растенията –учебна практика - разширена професионална подготовка /РПП/ 23.06.2020 г.– от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ловно стопанство – учебна практика - РПП - 24.06.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание –учебна практика - РПП – 25.06.2020г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

ІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за ІХ-ти клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за ІХ-ти клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – -ООП - 26.06.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка 29.06.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ботаника с дендрология – учебна практика -Отраслова професионална подготовка – 30.06.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

4.Дивечовъдство  –  РПП - 01.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая № 1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – РПП – 02.07.2020г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Дивечовъдство – учебна практика - РПП - 03.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – учебна практика - РПП – 06.07.2020г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Съби Бараков, Мария Арбова

 

ІІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за Х-ти клас за СРОЧНА ОЦЕНКА – ПЪРВИ СРОК,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за Х-ти клас – СРОЧНА ОЦЕНКА- първи срок – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – ООП - 07.07.2020 г. – от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка – 08.07.2020 г. – от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – Специфична професионална подготовка – 09.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – учебна практика - Специфична професионална подготовка –

 10.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Компютърна графика – разширена професионална подготовка – 13.07.2020 г. - от 9,00 ч., стая    №1, втори етаж

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

            Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Мария Драганова

 

 1. Информационни технологии – ООП - 14.07.2020 г. – от 9,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева

Директор: Румена Милова

Заповед за организиране и провеждане на допълнително обучение по ПМС от 21.05.2020 
Заповед за организиране на присъствено обучение в ПГИ Клисура
 
Промяна на дейности по проект Подкрепа за успех и интереси 
 
Декларация за съгласие (за родители)
 

 

---

Обява план прием за учебната 2019-2020г.  (от тук можете да изтеглите обявата в pdf формат)

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VІІІ-ми /осми/ клас  през учебната 2017 / 2018 г. – сесия ЮНИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VІІІ-ми клас:          

                        - Ерджан Метин Мехмед -  специалност „Горско стопанство и дърводобив“

                        - Иван Милков Димитров – специалност „Банково дело“

 

1.Математика  - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова,  член Виолета Цветкова

 

 1. Български език и литература – 13.06.2018 г. - от 15,00 ч стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

3.Френски език  – 14.06.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Татяна Иванова, член Пенка Кисьова – ОУ Кърнаре

 

 1. Информационни технологии – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизация – 18.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

6.География и икономика – 19.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков, Веселина Делчева – ОУ Розино

 

 1. Философия - – 20.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

 1. Биология и здравно образование – 21.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова ОУ Клисура

 

 1. Физика и астрономия – 22.06.2018 . - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова,  член Виолета Цветкова

 

10.Химия и опазване на околната среда – 25.06.2018 г. - – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова – ОУ Клисура

 

11.Изобразително изкуство – 26.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Румяна Велева – ОУ Клисура

 

12.Физическо възпитание и спорт – 27.06.2018 г.  – от 15,00 ч., физкултурен салон, спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева- ОУ Клисура

 

 1. Предприемачество – 28.06.2018 г. - – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия ЮНИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ІХ-ти клас:     специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                        - Георги Севдов Петров

 

1.Химия и опазване на околната среда  - 06.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Микроикономика – 12.06.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Право – 13.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Компютърен машинопис – учебна практика – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

 

 

 

Х клас – специалност „Митническа и данъчна администрация”:

 

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

-Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 1. Обща теория на счетоводството – 05.06.2018 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Право – 12.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 13.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Информационни системи – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Радостина Петрова

 

6.Счетоводство – учебна практика  – 18.06.2018 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Работа с компютър в предприятието – учебна практика -20.06.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

ХІ-ти клас:    1. специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Айтен Алиева Асанова

                        - Николай Валериев Деянов

                                    - Петранка Йозова Атанасова

 1. Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

Изпитите  за специалност „Малък и среден бизнес“ са:

 1. Работа с компютър в предприятието – учебна практика -05.06.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. География и икономика – ЗИП - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева

 

 1. Финансов и данъчен контрол ЗИП – 13.06.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева

 

 1. Документи и документооборот – ЗИП – 15.06.2018 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова,

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Производствена практика - 20.06.2018 г. - от 15,00 ч., компютърна зала №2 /голяма / етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Мария Драганова

 

За специалност „Бизнес администрация” – изпитите на Севинч Дерменджиева са:

 

 1. Делова кореспонденция - 05.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Делова кореспонденция – учебна практика – 08.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател-  Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. География и икономика – ЗИП - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева

 

 1. Финансов и данъчен контрол ЗИП – 13.06.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева

 

 1. Документи и документооборот – ЗИП – 15.06.2018 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова,

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Производствена практика - 20.06.2018 г. - от 15,00 ч., компютърна зала №2 /голяма / етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Мария Драганова

 

 Поправителна ЮНСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година с учениците от ХІІ б клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Икономика на предприятието - ЗПП

12.06.2018 г.

15,00  ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

2.

Български език и литература - ЗИП

13.06.2018 г.

15,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

3.

Предприемачество и дребен бизнес- ЗПП

14.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

4.

Бизнес комуникации - УП

15.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

5.

Свят и личност - ЗП

18.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

6.

Чужд език по професията – Английски език - ЗПП

19.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

7.

Организация и управление на предприятието - ЗПП

20.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова Съби Бараков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

8.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

21.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

9.

Оперативен мениджмънт - ЗПП

22.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

 

10.

Борси и борсови операции - ЗПП

25.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

11.

Връзки с обществеността - ЗИП

26.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – ЗПП

27.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

13.

Бизнес проект – УП - ЗПП

28.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

14.

Производствена практика

29.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

ПОПРАВИТЕЛНА ЮЛСКА СЕСИЯ  за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

  

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

История и цивилизация

03.07.2017

9,00

Стая № 3, етаж 2

Станимира  Васева

Татяна Иванова

Григор Марков

Стоянка Василева

2.

География и икономика – ЗИП

03.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж 2

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Григор Марков

Анета Петриева

3.

Математика

04.07.2017

9,00

Стая № 3, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

4.

Финанси

04.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

5.

Философия

05.07.2017

9,00

Стая № 2, етаж 2

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Григор Марков

Стоянка Василева

6.

Български език и литература

05.07.2017

13,00

Комп. зала № 1, ет.3

Ненка Кунчева Мария Драганова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

7.

Икономика на предприятието

07.07.2017

9,00

Стая № 2, етаж 2

Станимира  Васева

Татяна Иванова

Мария Драганова

Ненка Кунчева

8.

Счетоводство на

предприятието

07.07.2017 г.

13,00

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Станимира Васева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

9.

Бизнес-проект – учебна практика

10.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

10.

Маркетинг

10.07.2017 г.

13,00

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

11.

Счетоводство на

Предприятието – учебна практика

11.07.2017 г.

9,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

12.

Документи и документооборот ЗИП

11.07.2017

13,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

13.

Бизнес комуникации

12.07.2017

9,00 ч.

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Поправителна ЮЛСКА изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Химия и опазване на околната среда

03.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Татяна Иванова

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

2.

Биология и здравно образование

03.07.2017 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

3.

Английски език

04.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Айлин Карасмаил

 

4.

Френски език

04.07.2017 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

5.

Математика

05.07.2017 г.

9,00

Стая №3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

6.

Информатика

05.07.2017 г.

13,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

7.

Информационни технологии

07.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

8.

История и цивилизация

07.07.2017 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

9.

География и икономика

10.07.2017 г.

9,00

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Григор Марков

Анета Петриева

10.

Физика и астрономия

10.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

11.

Български език и литература

11.07.2017 г.

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Татяна Иванова

Стоянка Василева

12.

Психология и логика

11.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

13.

Микроикономика

12.07.2017

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

14.

Право

12.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

15.

Текстообработка - УП

13.07.2017

9.00

Комп.зала № 2, ет.2

Григор Марков

Съби Бараков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова