ЗАПОВЕД № РД-06- 262/ 03.01.2024 г.

 

ОТНОСНО: График за изпити от VIII до ХІI– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2023 / 2024 година – сесия ЯНУАРИ 2024 

ЗАПОВЕД 

№ РД-06-199 / 04.01.2021 г.

 Относно: Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от

ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура, считано от 04.01.2021 г.

до 31.01.2021 г. включително

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІІ– ти клас през учебната 2020 / 2021 г. – сесия Януари 2021 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

1. Биология и здравно образование – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

2. Физика и астрономия - 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител в ОУ „Христо Г.Данов“ – гр.Клисура

 

3. Химия и опазване на околната среда - 12.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

4. Музика - 15.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Учител по музика от ОУ „В.Левски“ – с.Кърнаре

 

5. Изобразително изкуство – 18.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, учител по изобразително изкуство от ОУ „Христо Г.Данов“ – гр. Клисура

 

6. Физическо възпитание и спорт – 21.01.2021 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

7. Предприемачество – 25.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас - Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

Специалност „Митническа и данъчна администрация“ – Недка

Симеонова Юлиянова

 

1. Биология и здравно образование – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

2. Етика и право – 06.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, етаж 2,

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

3. Физика и астрономия - 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител в ОУ „Христо Г.Данов“ – гр.Клисура

 

4. Химия и опазване на околната среда - 12.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

5. Физическо възпитание и спорт – 21.01.2021 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

6. Макроикономика – 25.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

  

ХІ- ти клас – специалност „Банково дело” – Хидает Метин Мехмед

 

1. Маркетинг – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

2. Право – 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

3. Банково дело – 12.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

4. Финанси – 15.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

5. Мениджмънт – 18.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

6. Счетоводство на предприятието – 25.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност “Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

И Севинч Шерифова Дерменджиева

 

 

1. Чужд език по професията Английски език – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, Мария Витанова-Маркова

 

2. Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура – 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Денца Лалова

 

 

3. Маркетинг – 12.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

 

 

4. Счетоводство – учебна практика- 15.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател - Михрибан Азизова– Мария Драганова

 

5. Делова кореспонденция – учебна практика – 18.01.2021 г. от 15,00 ч–стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Деница Лалова, член Михрибан Азизова

 

6. Документационна дейност и работа с офис техника – УП – 25.01.2021 г. - стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Мария Драганова

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност „Банково дело“ – Емил Аниев Лозанов

 

 

1. Корпоративни финанси – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

2. Международни финанси – 08.01.2021 г. 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова , Денца Лалова

 

3. Финанси – учебна практика – 12.01.2021г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

4. Статистика – учебна практика – 15.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

5. Банково дело – 18.01.2021 г. стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Мария Драганова , Михрибан Азизова

 

6. Банков мениджмънт – 25.01.2021 г. - стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

  

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност “Горско стопанство и дърводобив“ –

Исмет Айгюн Джамбаз и Ниази Гюрай Менеше

 

 

1. Математика - 05.01.2021 г. от 15.00 ч. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител в ОУ „Христо Г.Данов“ – гр.Клисура

 

 

2. Свят и личност - 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

3. Чужд език по професията – Английски език / Ниази Менеше/ – 12.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, Мария Витанова-Маркова

 

 

4. Лесоустройство – теория /Ниази Менеше/ / - 15.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

5. Лесоустройство –УП /Исмет Джамбаз/ - 15.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

6. Горска таксация – УП /Ниази Менеше/ - 18.01.2021 г. от 15,00 ч–стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Соф

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

 

7. Горски строежи – теория / Исмет Джамбаз/ - 18.01.2021 г. от 15,00 ч–стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Соф

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, члрен Съби Бараков

 

8. Борба с ерозията – УП – 25.01.2021 г. - 25.01.2021 г. - стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 294 / 05.02.2020 г.

             ОТНОСНО:   Промяна в графика  за изпитите на учениците, обучавани в самостоятелна форма от Х –ти до ХІІ-ти клас за периода от 22.01.2020 г. до 31.01.2020 г, изменение на Заповед № РД-06-187 / 19.12.2019 г. и Заповед № РД-06-193 / 08.01.2020 г. и заповед № РД-06-255 / 28.01.2020 г.

         ОСНОВАНИЕ:  Предписание от РЗИ Пловдив с изх.№ 03-92/ 04.02.2020 г., чл.105, ал.5 от ЗПУО, чл. 259, ал.1 от ЗПУО, заповед № РД-64 / 05.02.2020 г. на Кмета на Община Карлово за неучебни дни от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г.

           ИЗМЕНЯМ  ЗАПОВЕД № -06-187 / 19.12.2019 г ., ЗАПОВЕД № РД-06-193 / 08.01.2020 г. И ЗАПОВЕД № РД-06-255 / 28.01.2020 г.

График за провеждане на изпитите за Петя Атанасова Стойчева – ученичка,  обучавана в самостоятелна форма на обучение - за ХІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Януари  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІ-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 

 1. Български език и литература – 17.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Първи чужд език – Английски език – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

     Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

     Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизация – 24.01.2020 г. -  от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Григор Марков, Елица Василева

 

 1. Философия – 29.01ч.2020 г.от 15,00 - стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател: Закир Софу, Григор Марков

 

6.Физическо възпитание и спорт – 31.01.2020 г. - от 15.00 ч. , физкултурен салон

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Съби Бараков

   Комисия по оценяването: Председател –  Иван Илиев, Румяна Велева

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 231  / 28.01.2019 г.

   ОТНОСНО:   Промяна в графика  за изпитите на учениците, обучавани в самостоятелна форма от Х –ти до ХІІ-ти клас за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г, изменение на Заповед № РД-06-175 / 21.12.2018 г. и Заповед № РД-06-215 / 21.01.2019 г.

График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2018 / 2019 година – сесия Януари  2019

           

  

Х-ти клас:        специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                       

1.Етика и право  - 08.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

 1. Биология и здравно образование – 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова

 

 1. Физика и астрономия – 14.01.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Радостина Петрова

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Зорка Томова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – 16.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 18.01.2019 г. – от 15,00 ч., физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, член Румяна Велева

 

6.Макроикономика – 21.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Мария Драганова

 

ХІ-ти  клас – специалност „Малък и среден бизнес” :

 

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 1. Икономика на предприятието – 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член  Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство на предприятието /и за Айше Бошнакова/ – 14.01.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева , Мария Драганова

 

 1. Маркетинг – 16.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Радостина Петрова

 

 1. Финанси – 18.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  член Ненка Кунчева

 

 1. Бизнес комуникации – учебна практика – 21.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Счетоводство на предприятието – учебна практика  /и за Айше Бошнакова/   – 24.01.2019 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Статистика /само за Айше Бошнакова/ – 28.01.2019 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

ХІІ-ти клас:    1. специалност „Малък и среден бизнес” :

                        -  Айтен Алиева Асанова

                        -  Петранка Йозова Атанасова

 1. Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева
 2. Предприемачество и дребен бизнес /и за СевинчДерменджиева/ - 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева 

 

2.Оперативен мениджмънт  - 14.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж               

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

 Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Ненка Кунчева 

 

 1. Борси и борсови операции- 16.01.2019 г. - – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

 1. Работа с компютър в предприятието – учебна практика – 18.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации на чужд език – учебна практика – 21.01.2019 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, член Ненка Кунчева

 

 1. Бизнес проект – уч.практика - 24.01.2019 г. - от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

За специалност „Бизнес администрация” – изпитите на Севинч Дерменджиева са:

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес /и за СевинчДерменджиева/ - 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева 

 

 1. Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура - 14.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

 Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Ненка Кунчева 

 

 1. Маркетинг – 16.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 18.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Делова кореспонденция – учебна практика - 21.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

 1. Документационна дейност и работа с офис техника – 24.01.2019 г. – от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 

 

 

 

ХІІ-ти клас – специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска:

 

 1. Бюджетно счетоводство – 18.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Бюджетно счетоводство – учебна практика – 21.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Биология и здравно образование - ЗИП - 24.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Мария Драганова

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 04.01.2019 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

 • Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването
 • Изпитни материали, билети
 • Критерии за оценяване.

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2019 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-07 / 18.09.2018 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на учениците, обучавани в самостоятелна и задочна форма през учебната 2018-2019 година.

Най- късно в 7-дневен срок /7 календарни дни/ от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

Директор: Румена Милова

Публикувано от сайта на РУО Пловдив:

12 и 13 януари 2017 г. - неучебни дни за всички училища на територията на област Пловдив

Уважаеми ученици, родители и учители,

 В Регионално управление на образованието - Пловдив постъпи писмо от директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив, с което се предписва удължаване на ваканцията за всички училища на територията на област Пловдив до 15.01.2017 г., включително за училищата от гр. Пловдив. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 16.01.2017 г.

 Рангел Райчев - старши експерт по организация на средното образование

>> За повече информация прочетете >> ТУК

Във връзка с удължената ваканция поради влошените метеорологични условия се налагат промени в датите за изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение.
Те касаят предметите :

1. Етика и право 12.01.2017 г. от 15,00 ч. - за 10 клас.
2. Биология и здравно образование17.01.2017 г. от 15.00 ч. - за 10 клас.
3. Физика и астрономия - 24.01.2017 г. от 15,00ч. - за 10 клас.
4.Организация и технология на данъчната дейност16.01.2017 г. от 15,00 ч. - за 12 клас.

Актуализацията на датите по съответните предмети е извършена и в страницата на категорията за "Самостоятелна форма" --> ТУК

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Януари  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:  специалност „Банково дело” – Стефка Янкова Чакърова

         специалност „Малък и среден бизнес” :

            - Айтен Алиева Асанова

            - Милен Христов Христов

            - Николай Валериев Деянов

            - Петранка Йозова Топалска

            - Райна Иванова Димитрова

 

1.Етика и право - 12.01.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Григор Марков

 

2. Биология и здравно образование – 17.01.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Станислав Джапаров,  член Зорка Томова

 

3. Физика и астрономия – 24.01.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия  за организиране на изпита /квестори/ : Татяна Иванова, Стоянка Василева 
Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

4. Химия и опазване на околната среда  – 16.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров,  член Зорка Томова

 

5. Макроикономика / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 18.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6. Обща теория на счетоводната отчетност / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 20.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

7. Право / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 23.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация”:

                  - Бина Харалампиева Иглева

                  -Севда Ибрямова Джин

   - Румен Атанасов Караджов

                  - Кирил Трифонов Дочев

   - Нелина Асанова Мустафова

                  - Николинка Личева Сергеева

 

1.Организация и технология на данъчната дейност - 16.01.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

2. Международно и данъчно законодателство – 18.01.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка  Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова,  член Ненка Кунчева

 

3. Външна търговия – 20.01.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4. Организация и технология на митническата дейност  – 23.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

5. Валута и валутен контрол  – 25.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Международни плащания  – 27.01.2017 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ХІб клас / единадесети клас/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2017

 

 

 

 

1.

История и цивилизация

14.01.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Мария Драганова

Иванка Кирова

 

Григор Марков

Стоянка Василева

2.

Бизнес комуникации

21.01.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

3.

Финанси

28.01.2017  г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2017

 

 

 

 

4.

Български език и литература

04.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков Стоянка Василева

Татяна Иванова

Марин Цветков

5.

Философия

11.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

6.

Икономика на предприятието

18.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

 

Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2017

 

 

 

 

1.

Български език и литература

07.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Марин Цветков

2.

Математика

14.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

3.

Информационни

технологии

21.01.2017  г.

9,30

Етаж ІІІ, компютърна зала №1

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

4.

География и икономика

28.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Анета Петриева

 

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2017

 

 

 

 

5.

ІІ чужд език – Френски език

04.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

6.

Информатика

11.02.2017 г.

9,30

Комп.зала № 1 етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

7.

История и цивилизация

18.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

8.

Психология и логика

25.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева