ГРАФИК  за класни и контролни работи за ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК на 2020 / 2021 година

             

График за провеждане на класните и контролни работи през  Втори учебен срок

на учебната 2020 / 2021  година

 

І. КЛАСНИ РАБОТИ:

           

Учебен предмет

8 А

8 Б

9 А  клас

9 Б клас

10 А клас

10 Б клас

11 клас

12 клас

Математика

14.06.21

11.06.21

21.06.21

15.06.21

10.05.21

10.05.21

02.06.21

07.04.21

Български език и литература

08.06.21

08.06.21

10.06.2021г.

09.06.2021г.

09.06.2021г

11.06.2021г.

08.06.2021г

19.04.2021г.

Английски език

-

-

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

20.05.2021

 

20.05.2021

-

Френски език

31.05.21

31.05.21

03.06.21

01.06.21

31.05.21

02.06.21

31.05.21

13.04.21

 

           

ІІ. КОНТРОЛНИ РАБОТИ:

 

Учебен предмет

8 А

8 Б

9 А  клас

9 Б клас

10 А клас

10 Б клас

11 клас

12 клас

Математика

11.02.21г

25.03.21г

05.05.21г

05.02.21т

11.03.21г

29.04.21г

10.02.21г

10.03.21г

12.05.21г

09.02.21г

09.03.21г

11.05.21г

 

15.03.21г

29.03.21г

15.03.21г

29.03.21г

31.03.21г

22.06.21

10.02.21г

28.04.21г

Български език и литература

09.02.21

16.03.21

12.04.21

11.05.21

09.02.21

16.03.21

12.04.21

11.05.21

 

11.02.2021г.

18.03.2021г.

20.05.2021г.

10.02.2021г.

18.03.2021г.

20.05.2021г.

10.02.2021г.

17.03.2021г.

19.05.2021г.

09.02.2021г.

19.03.2021г.

21.05.2021г.

09.02.2021г.

16.03.2021г.

19.05.2021г.

08.02.2021г.

08.03.2021г.

22.03.2021г.

Английски език

-

-

29.03.2021

14.06.2021

31.03.2021

16.06.2021

01.04.2021

10.06.2021

02.04.2021

07.062021

02.04.2021

11.06.2021

-

Френски език

15.03.21

17.05.21

15.03.21

17.05.21

14.04.21

15.04.21

12.04.21

13.04.21

14.04.21

14.04.21

Счетоводство

 

 

26.02.2021

26.03.2021

23.04.2021

28.05.2021

 

 

 

25.02.2021

25.03.2021

27.05.2021

 

Информационни технологии

19.03.21

19.03.21

09.04.21

09.04.21

 

 

 

 

История и цивилизация

10.02.21

05.05.21

10.02.21

05.05.21

23.02.21

12.05.21

26.02.21

14.05.21

19.02.21

10.05.21

25.06.21

19.02.21

10.05.21

25.06.21

 

 

География и икономика

12.02.21

23.04.21

05.02.21

16.04.21

25.03.21

17.06.21

15.03.21

14.06.21

18.02.21

28.04.21

15.06.21

18.02.21

28.04.21

15.06.21

 

 

Философия

18.02.21

22.02.21

25.02.21

23.03.21

18.03.21

19.03.21

26.03.21

24.03.21

Биология и здравно образование

16.02.2021г.

30.03.2021г.

23.02.2021г.

23.03.2021г.

19.02.2021г.

07.05.2021г.

18.02.2021г.

29.04.2021г.

23.02.2021г.

15.04.2021г.

04.03.2021г.

27.04.2021г.

 

30.03.2021г.

Физика и астрономия

01.03.2021г.

14.05.2021г.

04.03.2021г.

17.05.2021г.

29.04.2021г

11.06.2021г

07.05.2021г

10.06.2021г

18.03.2021г.

24.06.2021г.

24.03.2021г.

23.06.2021г.

 

 

Химия и опазване на околната среда

17.03.2021г.

02.06.2021г.

10.03.2021г.

02.06.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: Румена Милова

График за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за VІІІ-ми клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

 Приравнителни изпити за VІІІ-ми клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – -ООП - 04.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

2.Основи на горскостопанските дейности  – Отраслова професионална подготовка – 06.03.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Р.Петрова

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Основи на горскостопанските дейности – учебна практика -Отраслова професионална подготовка –09.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Анатомия и морфология на растенията – разширена професионална подготовка /РПП/ – 11.03.2020 г.– от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, М.Азизова

Комисия по оценяването: Председател Весела Берберова, член Съби Бараков

 1. Метеорология - РПП – 12.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Ловно стопанство – РПП - 16.03.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание -РПП – 18.03.2020г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Анатомия и морфология на растенията –учебна практика - разширена професионална подготовка /РПП/ – 19.03.2020 г.– от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, М.Азизова

Комисия по оценяването: Председател Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Ловно стопанство – учебна практика - РПП - 23.03.2020 г.  – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горско почвознание –учебна практика - РПП – 25.03.2020г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

ІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за ІХ-ти клас за ГОДИШНА ОЦЕНКА,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за ІХ-ти клас – ГОДИШНА ОЦЕНКА – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – -ООП - 26.03.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка – 30.03.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Ботаника с дендрология – учебна практика -Отраслова професионална подготовка – 31.03.2020 г. от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

4.Дивечовъдство  –  РПП - 02.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – РПП – 06.04.2020г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ив.Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Весела Берберова, член Съби Бараков

 

 1. Дивечовъдство – учебна практика - РПП - 08.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Възобновяеми енергийни източници – учебна практика - РПП – 09.04.2020г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ив.Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател - Весела Берберова, член Съби Бараков

 

ІІІ. Следния график за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити за Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов за Х-ти клас за СРОЧНА ОЦЕНКА – ПЪРВИ СРОК,специалност „Горско стопанство и дърводобив“, както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Приравнителни изпити за Х-ти клас – СРОЧНА ОЦЕНКА- първи срок – Белгин Али Менише и Гюлер Асанов Асанов:

 

 1. Чужд език – Френски език – ООП - 10.04.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Ботаника с дендрология – Отраслова професионална подготовка - 21.04.2020 г. – от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – Специфична професионална подготовка – 23.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Горски недървесни ресурси – учебна практика - Специфична професионална подготовка –

 27.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая №1, втори етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария  Арбова

 

 1. Компютърна графика – разширена професионална подготовка – 28.04.2020 г. - от 15,00 ч., стая    №1, втори етаж

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

            Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова