График за държавните изпити по теория и практика за учебната 2022 -2023г. 

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІ– ти клас през учебната 2021 / 2022 г. – сесия Януари  2021 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Недялко Петров Борджийски и Иван Милков Райков

 

 1. Биология и здравно образование - ООП- 05.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член  Зокра Томова

 

 1. Физика и астрономия – ООП - 07.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ариф Гаваз, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, член Иванка Кирова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – ООП - 12.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 1. Музика ООП – 14.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, учител по музика от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Изобразително изкуство –ООП – 18.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Даниела Минчева, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, учител по изобразително изкуство от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Физическо възпитание и спорт –ООП - 21.01.2022 г. от 15,00 ч. –физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Живко Воденичаров

 

 1. Предприемачество – ОбПП - 25.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радина Пулева, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас  -  Специалност „Бизнес администрация“ – Сабрие Фаик Али

 

 1. Биология и здравно образование - ООП- 05.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член  Зокра Томова

 

 1. Чужд език – Английски език – ООП -06.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, учител по английски език  от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Физика и астрономия – ООП - 07.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ариф Гаваз, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, член Иванка Кирова

 

 

4.Химия и опазване на околната среда – ООП - 12.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

5.Музика  ООП – 14.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, учител по музика от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

            6.Физическо възпитание и спорт  –ООП - 21.01.2022 г. от 15,00 ч. – физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Живко Воденичаров

 

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Митническа и данъчна администрация” – Недка Симеонова Юлиянова

 1. Чужд език – Английски език – ООП -06.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, учител по английски език  от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

 1. Бизнес комуникации – ЗПП - –ООП - 07.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ариф Гаваз, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, чрен Деница Лалова

 

 1. Счетоводство на предприятието – ОтрЗПП – 12.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

 

4.Стокознание - СПП – 14.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Деница Лалова

 

 

5.Финанси – ОтрЗПП – 21.01.2022 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – СПП - 25.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радина Пулева, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Михрибан Азизова

Считано от 22.12.2021 г. всички ученици от VIII-ми до  XII-ти клас да се обучават присъствено в ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура без тестване, поради спаднала заболяемост в община Карлово под 250 на 100 000 души.

Прочети още>> 

График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2019 / 2020 година – сесия Януари  2020

 

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Януари  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

 1. Основи на счетоводството – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 • Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 16.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 1. Етика и право - 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 

 

 1. Информационни системи – 27.01. 2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 29.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 30.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

1.Финанси – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Отчитане на външнотърговските сделки – 10.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова,  Мария Драганова,

 

 1. Икономика на предприятието – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Радостина Петрова

 

 1. Отчитане на външнотърговските сделки – УП – 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова,  Мария Драганова,

 

 1. Счетоводство на предприятието - 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – 17.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Организация и технология на данъчната дейност – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

9.Маркетинг- – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова, Мария Драганова

 

10.Статистика – 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

11.Счетоводство на предприятието - 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

          

 1. Международно и данъчно законодателство – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

2.Организация и управление на предприятието  – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Горска таксация – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Външна търговия – 10.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес – 10.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Лесоустройство - 10.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Оперативен мениджмънт – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Борба с ерозията - 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Организация и технология на данъчната дейност – 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Михрибан Азизова,

 

 1. Борси и борсови операции – 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова,  Мария Драганова

 

 1. Горска таксация – УП - 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова,  Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Валута и валутен контрол – 17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Работа с компютър в предприятието – УП - 17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

15.Лесоустройство – УП -  17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Международни плащания – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова, Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации на чужд език – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Витанова-Маркова, Радостина Петрова

 

 1. Борба с ерозията – УП – 20.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Организация и функциониране на митническата дейност – УП – 22.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Механизация на дърводобива – 22.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

    Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

    Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Горски транспорт – 24.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горски строежи – 27.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Рибовъдно стопанство – 29.01.2020 г.от 15,00 - стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Механизация на дърводобива – УП – 31.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 168 / 01.12.2017 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия Януари  2018

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, заповед № РД-06-32 / 19.09.2017 г. за график на изпитите за самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия Януари  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ІХ-ти клас:     специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                        - Георги Севдов Петров

 

1.История и цивилизация  - 08.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

2. География и икономика  – 11.01.2018 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Ирина Скевова

 

3. Психология и логика  – 15.01.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

4. Биология и здравно образование    – 17.01.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

5. Физика и астрономия – 22.01.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

Х клас – специалност „Митническа и данъчна администрация”:

 

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

-Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

1. География и икономика  – 11.01.2018 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Ирина Скевова

 

2. Етика и право  – 15.01.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

3. Биология и здравно образование    – 17.01.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

4. Физика и астрономия – 22.01.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

5. Химия и опазване на околната среда  – 24.01.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

6.Макроикономика  – 26.01.2018 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

ХІ-ти клас:    1. специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Айтен Алиева Асанова

                        - Николай Валериев Деянов

                                    - Петранка Йозова Атанасова

                                    2. Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

 

1. Икономика на предприятието  - 08.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж      

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , член Мария Драганова,  

 

2.Счетоводство на предприятието  - 10.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж   

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , член Мария Драганова,  

 

3. Маркетинг- 12.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж                                         

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова , член Ненка Кунчева

 

4. Финанси – 15.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж                                             

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова , член Ненка Кунчева

 

5. Бизнес комуникации – учебна практика – 18.01.2018 г. стая 2, ІІ етаж            

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

6. Счетоводство на предприятието – учебна практика  - 22.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , член Мария Драганова

 

За специалност „Бизнес администрация” – изпитите на Севинч Дерменджиева са:

 

1. Право -  08.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж                                              

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

2. Счетоводство - 10.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж                                 

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , член Мария Драганова,  

 

3. Статистика – 12.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж                                    

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател-  Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

4. Мениджмънт на предприятието – 15.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж  

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

5. Счетоводство– учебна практика  - 18.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж     

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , член Мария Драганова

 

6. Бизнес комуникации – учебна практика – 22.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж     

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева , член Мария Драганова

 

ХІІ-ти клас – специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров

1. Лесоустройство – 09.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

2. Борба с ерозията – 11.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

3. Горска таксация – учебна практика  - 16.01.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

4. Лесоустройство – учебна практика – 19.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

5. Борба с ерозията – учебна практика 23.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, член Съби Бараков

 

6. Механизация на дърводобива – 25.01.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

7. Горски транспорт – 29.01.2018 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

8. Горски транспорт – учебна практика – 30.01.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 20.12.2017 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали, билети

·         Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2018 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-34 / 19.09.2017 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на учениците, обучавани в самостоятелна и задочна форма през учебната 2017-2018 година.

 

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

 

 

Директор:       /  Р.Милова /               

 

                                                                                                                            

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-175 / 07.12.2017 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за специалност „Малък и среден бизнес”, задочна форма на обучение,

Заповед № РД-06-17 /18.09.2017 г. за графика на учебния процес за учебната 2017/2018 година

на  ХІІ -ти клас  /дванадесети клас/ , задочно обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-06-18 / 18.09.2017 Г.

ОТНОСНО ГРАФИКА НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ ЗА СЕСИЯ НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

 

за учениците, обучавани в задочна форма в ХІІ б /дванадесети/  клас

през учебната 2017-2018 година

 

1. За сесия Декември 2017 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Бизнес комуникации – учебна практика – 25 часа – преподавател Радостина Петрова Петрова:

- Петък - 08.12.2017 г. – 5 часа – от 13,00 ч. до 16,45 ч.

- Събота - 09.12.2017 г. –  10 часа – от 9,30 ч. до 17.00 ч.

- Събота -  10.12.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

Бизнес комуникации на чужд език – общо 25 часа – преподавател Мария Витанова-Маркова :

-  Четвъртък – 14.12.2017 г. – 6 часа – от 13,00 ч. до 17,30 ч.

-  Петък – 15.12.2017 г. – 6 часа –  от 13,00 ч. до 17,30 ч.

- Събота – 16.12.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 17,00 ч.

- Понеделник – 18.12.2017 г. – 3 часа – от 15,15 ч. до 17,30 ч.

Тези часове за очни занятия отпадат от сесия май 2018 г.и се преместват в сесия декември 2017 г., за да имат възможност учениците от ХІІ-б клас, задочно обучение да бъдат допуснати до Държавни зрелостни изпити.

2. Преподавателите изписват взетия учебен материал в дневника на класа  според графика и броя на часовете по учебен план.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците.

4. Класният ръководител – Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се предава от класния ръководител и се  съхранява в дирекцията.

6. Всеки учител, който е преподавател по съответния учебен предмет е длъжен да предостави на директора за утвърждаване конспект, критерии за оценяване и изпитни билети. Също така всеки учител предоставя безплатни консултации на учениците в ХІІ б клас, обучавани в задочна форма през 2017-2018 година.

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-174 / 07.12.2017 г.

 

            На основание чл.258,, ал.1 и чл.259, ал.1 от   ЗПУО   и Учебен план за професионално образование по рамкова програма В – вариант В4, степен на професионална квалификация – втора, утвърден със Заповед № РД 09-1053 / 28.07.2011 г. на Министерството на образованието, младежта и науката

 

 

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-06-17 / 18.09.2017 Г. ОТНОСНО

 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС

за учебната 2017 / 2018 година

 

на учениците от ХІІ б  клас – /дванадесети клас/, задочна форма на обучение

 по професионално направление: код 345 Администрация и управление,

професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес,

специалност: код  3450501 Малък и среден бизнес

 

 

1. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

 

№ по ред

Учебен предмет/модул

Продължителност на сесията – очни занятия

 Хорариум часове по учебен план

 

 

 

Октомври

Ноември-декември

Март

 

 

01-31.10.

2017 г.

От 03.112017 до 22.12.2017

02-31.03.

2018 г.

 

Хорариум часове

по учебния предмет за сесията

1.

Български език и литература

х

 

 

 

22

2.

Свят и личност

 

х

 

 

15

3.

Чужд език по професията – Английски език

 

х

 

 

15

4.

Икономика на предприятието

х

 

 

 

20

5.

Организация и управление на предприятието

 

х

 

 

15

6.

Предприемачество и дребен бизнес

 

х

 

 

15

7.

Оперативен мениджмънт

 

 

х

 

13

8.

Борси и борсови операции

 

 

х

 

15

9.

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

9.1.

Бизнес комуникации

 

х

 

 

 

25

9.2.

Бизнес комуникации на чужд език

 

х

 

 

25

9.3.

Бизнес проект

 

 

х

 

30

10.

Производствена практика

 

 

 

 

30

11.

ЗАДЪЛЖИТЕЛ-НО ИЗБИРАЕМА

ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

11.1.

Български език и литература

х

 

 

 

20

11.2.

Финансов и данъчен контрол

 

 

х

 

20

11.3.

Връзки с обществеността

 

х

 

 

20

Общ брой часове

62

130

108

 

300

 

 

 

 

 

Изпити:

 

 

 

Януари

03.01-31.01.2018

Февруари

02.02-28.02

2018г.

Април-май

01.04. 2018 до 13.05.2018г.

 

 

 

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

 

 

1.

Български език и литература

13.01.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

 

2.

Свят и личност

 

03.02.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

3.

Чужд език по професията – Английски език

 

10.02.2018 От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

4.

Икономика на предприятието

20.01.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

 

5.

Организация и управление на предприятието

 

17.02.2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

6.

Предприемачество и дребен бизнес

 

24.02.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

7.

Оперативен мениджмънт

 

 

07.04.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

8.

Борси и борсови операции

 

 

14.04.

2018

 От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

9.

Бизнес комуникации- учебна практика

 

04.02.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

10.

Бизнес комуникации на чужд език – учебна практика

 

18.02.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

 

11.

Бизнес проект – учебна практика

 

 

21.04.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

12.

Производствена практика

 

 

29.04.

2018

 От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

 

 

 

13.

Български език и литература - ЗИП

27.01.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ, стая №  2

 

 

 

 

 

 

 

14.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

28.04.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая № 2

 

 

 

 

15.

Връзки с обществеността - ЗИП

 

25.02.

2018

От 9,30 ч.

Етаж ІІ,

стая № 2

 

 

 

 

                               

 

 

 

2. Преподавателите вписват  взетия учебен материал в дневника на класа  според графика.

3. Класният ръководител – Стоянка Василева попълва резултатите от изпитите в личните картони на учениците след приключване на изпитната сесия.

4. Класният ръководител  Стоянка Василева придвижва изпитната преписка през цялата учебна година.

5. Изпитната преписка се съхранява в дирекцията.

 

Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици и да се публикува на сайта на гимназията.

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-176  / 07.12.2017 г.

 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.110 от ЗПУО, чл.118, ал.6, т. 2 от ЗПУО, Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване и график на учебния процес, определен със заповед № РД-06-17 от 18.09.2017 г. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-06-167 / 01.12.2017 Г. ОТНОСНО

 

КОМИСИИ

 

за провеждане на Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2017/ 2018 година с учениците от ХІІ б  клас /дванадесети клас/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2018

 

 

 

 

1.

Български език и литература

13.01.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Татяна Иванова

2.

Икономика на предприятието

20.01.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

3.

Български език и литература - ЗИП

27.01.2018  г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2018

 

 

 

 

4.

Свят и личност

03.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

5.

Бизнес комуникации – учебна практика

04.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Съби Бараков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

6.

Чужд език по професията – английски език

10.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

7.

Организация и управление на предприятието

17.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

8.

Бизнес комуникации на чужд език – учебна практика

18.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

Мария Иванова Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

9.

Предприемачество и дребен бизнес

24.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

10.

Връзки с обществеността - ЗИП

25.02.2018 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Стоянка Василева

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 20.12.2017 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали, билети

·         Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2018 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-34 / 19.09.2017 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на ученици, обучавани в задочна и самостоятелна форма през учебната 2017-2018 година.

 

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Григор Марков, класен ръководител на ІХ-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 

 

РУМЕНА МИЛОВА

 

Директор