График за държавните изпити по теория и практика за учебната 2022 -2023г. 

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІ– ти клас през учебната 2021 / 2022 г. – сесия Януари  2021 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Недялко Петров Борджийски и Иван Милков Райков

 

 1. Биология и здравно образование - ООП- 05.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член  Зокра Томова

 

 1. Физика и астрономия – ООП - 07.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ариф Гаваз, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, член Иванка Кирова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – ООП - 12.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 1. Музика ООП – 14.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, учител по музика от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Изобразително изкуство –ООП – 18.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Даниела Минчева, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, учител по изобразително изкуство от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Физическо възпитание и спорт –ООП - 21.01.2022 г. от 15,00 ч. –физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Живко Воденичаров

 

 1. Предприемачество – ОбПП - 25.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радина Пулева, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас  -  Специалност „Бизнес администрация“ – Сабрие Фаик Али

 

 1. Биология и здравно образование - ООП- 05.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член  Зокра Томова

 

 1. Чужд език – Английски език – ООП -06.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, учител по английски език  от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Физика и астрономия – ООП - 07.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ариф Гаваз, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, член Иванка Кирова

 

 

4.Химия и опазване на околната среда – ООП - 12.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

5.Музика  ООП – 14.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, учител по музика от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

            6.Физическо възпитание и спорт  –ООП - 21.01.2022 г. от 15,00 ч. – физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Живко Воденичаров

 

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Митническа и данъчна администрация” – Недка Симеонова Юлиянова

 1. Чужд език – Английски език – ООП -06.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, учител по английски език  от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

 1. Бизнес комуникации – ЗПП - –ООП - 07.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ариф Гаваз, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, чрен Деница Лалова

 

 1. Счетоводство на предприятието – ОтрЗПП – 12.01.2022 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, член Мария Драганова

 

4.Стокознание - СПП – 14.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Деница Лалова

 

 

5.Финанси – ОтрЗПП – 21.01.2022 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Михрибан Азизова

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – СПП - 25.01.2022 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радина Пулева, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Михрибан Азизова

Считано от 22.12.2021 г. всички ученици от VIII-ми до  XII-ти клас да се обучават присъствено в ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура без тестване, поради спаднала заболяемост в община Карлово под 250 на 100 000 души.

Прочети още>>