Page 1 - Том4 бр4_Neat
P. 1
Том 4, Брой 4 Празнуването на Коледа по начина и с атрибутите, които познаваме днес, навлиза в България в на- чалото на 20 век. Традицията да се украсяват елхи навлиза масово през 20-те и 30-те години. Мода- та въвеждат емигрантите руснаци и чехи, които са се установили да живеят у нас. В началото елхите са били скъпо удоволствие и са си ги позволявали само заможните. По-късно обаче влизат във всеки български дом. Първата елха на обществено място в България е грейнала в Офицерския клуб във Варна. Дървото е украсено за Коледния бал през 1901 година. До тогава са из- вестни няколко случая на събирания около елхата, но на част- ни партита. Данните сочат, че началото поставя генерал-лейтенант Алек- сандър Столипин в Пловдив през 1878 година. Тогава той и съпругата му организират тържество за изявени ученици. Рус- кият военен и семейството му раздават подаръци на българс- ките деца и техните родители и учители. Това е било частна инициатива на генерала. Има данни, че година по-късно рус- кият консул във Варна също прави частно парти, на което има коледна елха. Известно е също, че още първата година от уп- равлението си княз Александър Батенберг също се разпорежда да има украсено дърво на частния прием, който дава за Коле- да. Той дори лично влиза в ролята на Добрия старец, като раз- дава подаръци на присъстващите. Другата коледна мода, дошла у нас в края на 19-и и началото на 20 век, е изпращането на коледни картички. В началото те не са били особено евтини, тъй като тиражите са били доста ограничени. Поради тази причина е съ- ществувала практиката да се изпращат благопожелания за празни- ците върху визитни картички. Това се правело не само от хората, които са се занимавали с бизнес, но и от учители, лекари, общест- веници. Характерно е, че модните тенденции са "идвали" в страна- та по вода. Първите коледни картички навлизат в България от крайдунавските градове, най-често от Виена. Образите са с различен сюжет.
   1   2   3   4