Ремонт на съществуваща работилница и преустройството й в класни стаи за нуждите на ПГИ "Т.Г.Влайков ", гр. Клисура

Обект на настоящата поръчка е  ремонт на помещения и осигуряване на класни стаи за учениците.  Сградата на работилницата, намираща се в двора на училището спешно се нуждае от основен ремонт на покрива, смяна на дограма, изграждане на санитарни възли, ВиК и електрическа инсталация. В приложената количествена сметка подробно са описани дейностите и мероприятията за основен ремонт на сградата на работилницата за осигуряването на допълнителни класни стаи.  

Обща информация
Възложител Професионална гимназия по икономика "Тодор Генчов Влайков" гр. Клисура
Лице за контакт

Румена Йорданова Милова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

Основни параметри
Уникален номер на поръчката 04426-2020-0001

Начин на възлагане / пазарни консултации

Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката Строителство
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 87 727,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Краен срок за подаване:
27 юли 2020 (пон), 23:59
Дата на публикуване 16 юли 2020 (чет), 15:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове
1  КС 16.07.2020  AOP
Договор СМР_чл.20_ал.3_т.1
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Приложение 1 Цена
Приложение 2 Техн.
Указания за подготовка на офертите

Подробна информация за обществената поръчка и подаване на оферти можете да намерите и на страницата Регистъра на обществените поръчки >>

Протокол от комисията за разглеждане на оферти и оценяването им >>

Доклад за резултатите от работата на комисията по чл.60 от ППЗОП >>