Документация за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1, от Закона за обществените поръчки с предмет: 

Ремонт на общи части – санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли и вътрешна площадкова канализационна система, включително и подход към новите класни стаи за нуждите на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ гр.Клисура

 

Приложени документи за изтегляне
Документация за ремонт на санитарни части и други 08.09.2020
3. Чл.20 ал.3 т.1_примерен договор СМР
Количествена сметка

Доклад за избор на изпълнител >> 
Протокол на комисията за оценка на оферти за СМР 21.09.2020

Инвеститорски контрол: 

Договор  за  СМР  от 23.09.2020 за ПГИ Клисура
Договор за инв.контрол 24.09.2020 в ПГИ Клисура

Обект на настоящата поръчка е  ремонт на помещения и осигуряване на класни стаи за учениците.  Сградата на работилницата, намираща се в двора на училището спешно се нуждае от основен ремонт на покрива, смяна на дограма, изграждане на санитарни възли, ВиК и електрическа инсталация. В приложената количествена сметка подробно са описани дейностите и мероприятията за основен ремонт на сградата на работилницата за осигуряването на допълнителни класни стаи.  

Обща информация
Възложител Професионална гимназия по икономика "Тодор Генчов Влайков" гр. Клисура
Лице за контакт

Румена Йорданова Милова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

Основни параметри
Уникален номер на поръчката 04426-2020-0001

Начин на възлагане / пазарни консултации

Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката Строителство
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 87 727,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Краен срок за подаване:
27 юли 2020 (пон), 23:59
Дата на публикуване 16 юли 2020 (чет), 15:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове
1  КС 16.07.2020  AOP
Договор СМР_чл.20_ал.3_т.1
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Приложение 1 Цена
Приложение 2 Техн.
Указания за подготовка на офертите

Подробна информация за обществената поръчка и подаване на оферти можете да намерите и на страницата Регистъра на обществените поръчки >>

Протокол от комисията за разглеждане на оферти и оценяването им >>

Доклад за резултатите от работата на комисията по чл.60 от ППЗОП >>

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова