Поправителна сесия СЕПТЕМВРИ за ХІб кл. задочно обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ  
за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Счетоводство на

Предприятието – учебна практика

04.09.2017

9,00 ч.

Стая № 1, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Ненка Кунчева

Мария Драганова

2.

История и цивилизация

05.09.2017

9,00 ч.

Комп.зала № 1 , етаж 3

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

3.

Български език и литература

07.09.2017 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

4.

Бизнес комуникации

08.09.2017

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

 

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov