Поправителна сесия СЕПТЕМВРИ за ІХб кл. задочно обучение

Поправителна СЕПТЕМВРИЙСКА изпитна сесия
за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Английски език

04.09.2017 г.

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Айлин Карасмаил

 

2.

Френски език

04.09.2017 г.

13.00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

3.

Информатика

05.09.2017 г.

9,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

4.

Информационни технологии

05.09.2017 г.

13,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

5.

Психология и логика

07.09.2017

9,00

Стая № 1 етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

6.

Микроикономика

07.09.2017

13.00

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

7.

Право

08.09.2017

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

8.

Текстообработка - УП

08.09.2017

13.00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Съби Бараков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

9.

История и цивилизация

11.09.2017 г.

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

10

География и икономика

11.09.2017 г.

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

 

Григор Марков

Анета Петриева

11.

Физика и астрономия

12.09.2017

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

12.

Български език и литература

12.09.2017

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Татяна Иванова

Стоянка Василева

13.

Химия и опазване на околната среда

13.09.2017 г.

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Станимира Васева

Татяна Иванова

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

14.

Биология и здравно образование

13.09.2017 г.

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov