Поправителна сесия ЮЛИ за ХІб кл. задочно обучение

ПОПРАВИТЕЛНА ЮЛСКА СЕСИЯ  за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

  

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

История и цивилизация

03.07.2017

9,00

Стая № 3, етаж 2

Станимира  Васева

Татяна Иванова

Григор Марков

Стоянка Василева

2.

География и икономика – ЗИП

03.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж 2

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Григор Марков

Анета Петриева

3.

Математика

04.07.2017

9,00

Стая № 3, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

4.

Финанси

04.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

5.

Философия

05.07.2017

9,00

Стая № 2, етаж 2

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Григор Марков

Стоянка Василева

6.

Български език и литература

05.07.2017

13,00

Комп. зала № 1, ет.3

Ненка Кунчева Мария Драганова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

7.

Икономика на предприятието

07.07.2017

9,00

Стая № 2, етаж 2

Станимира  Васева

Татяна Иванова

Мария Драганова

Ненка Кунчева

8.

Счетоводство на

предприятието

07.07.2017 г.

13,00

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Станимира Васева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

9.

Бизнес-проект – учебна практика

10.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

10.

Маркетинг

10.07.2017 г.

13,00

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

11.

Счетоводство на

Предприятието – учебна практика

11.07.2017 г.

9,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

12.

Документи и документооборот ЗИП

11.07.2017

13,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

13.

Бизнес комуникации

12.07.2017

9,00 ч.

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова