График за изпити на 11 кл. задочно сесия януари и февруари 2017г.

 Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ХІб клас / единадесети клас/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2017

 

 

 

 

1.

История и цивилизация

14.01.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Мария Драганова

Иванка Кирова

 

Григор Марков

Стоянка Василева

2.

Бизнес комуникации

21.01.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

3.

Финанси

28.01.2017  г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2017

 

 

 

 

4.

Български език и литература

04.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков Стоянка Василева

Татяна Иванова

Марин Цветков

5.

Философия

11.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

6.

Икономика на предприятието

18.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева