График на изпити за 9 кл. задочно сесия януари и февруари 2017г.

 

 

Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2017

 

 

 

 

1.

Български език и литература

07.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Марин Цветков

2.

Математика

14.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

3.

Информационни

технологии

21.01.2017  г.

9,30

Етаж ІІІ, компютърна зала №1

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

4.

География и икономика

28.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Анета Петриева

 

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2017

 

 

 

 

5.

ІІ чужд език – Френски език

04.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

6.

Информатика

11.02.2017 г.

9,30

Комп.зала № 1 етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

7.

История и цивилизация

18.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

8.

Психология и логика

25.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова