Поправителна сесия за ХІІб клас, задочна форма.

КОМИСИИ 

за провеждане на Поправителна СЕПТЕМВРИЙСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година с учениците от ХІІ б клас, задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Икономика на предприятието - ЗПП

04.09.2018 г.

9,00  ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Иванка Кирова

Татяна Иванова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

2.

Български език и литература - ЗИП

04.09.2018 г.

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

3.

Предприемачество и дребен бизнес- ЗПП

05.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

4.

Свят и личност - ЗП

05.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

 

Григор Марков

Стоянка Василева

 

5.

Чужд език по професията – Английски език - ЗПП

07.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

6.

Организация и управление на предприятието - ЗПП

07.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

7.

Бизнес комуникации - УП

10.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

8.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

10.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

9.

Оперативен мениджмънт - ЗПП

11.09.2018 г.

10,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

 

10.

Борси и борсови операции - ЗПП

11.09.2018 г.

14,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

11.

Връзки с обществеността - ЗИП

12.09.2018 г.

10,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – ЗПП

12.09.2018 г.

14,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

13.

Бизнес проект – УП - ЗПП

13.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

14.

Производствена практика

13.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov