Поправителна ЮНСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година с учениците от ХІІ б клас, задочна форма

 Поправителна ЮНСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година с учениците от ХІІ б клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Икономика на предприятието - ЗПП

12.06.2018 г.

15,00  ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

2.

Български език и литература - ЗИП

13.06.2018 г.

15,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

3.

Предприемачество и дребен бизнес- ЗПП

14.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

4.

Бизнес комуникации - УП

15.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

5.

Свят и личност - ЗП

18.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

6.

Чужд език по професията – Английски език - ЗПП

19.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

7.

Организация и управление на предприятието - ЗПП

20.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова Съби Бараков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

8.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

21.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

9.

Оперативен мениджмънт - ЗПП

22.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

 

10.

Борси и борсови операции - ЗПП

25.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

11.

Връзки с обществеността - ЗИП

26.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – ЗПП

27.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

13.

Бизнес проект – УП - ЗПП

28.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

14.

Производствена практика

29.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева