План - график за изпити на самостоятелна форма на обучение през 2017-2018

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-32 / 19.09.2017 г.

 

            На основание чл.258, ал.1, чл.129, ал.1 от ЗПУО,чл.107, чл.107,ал.1, чл.108, ал.2, чл.112, ал.1т.2 от ЗПУО и подадени заявления от учениците,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2017 / 2018 година

 

ІХ-ти клас: Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Анка Атанасова Караджова

- Георги Севдов Петров

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-31.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

16.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информатика

23.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

Информационни технологии

25.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

7.

История и цивилизация

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

стая № 1, етаж ІІ

 

8.

География и икономика

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

9.

Психология и логика

 

15.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Биология и здравно образование

 

17.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Физика и астрономия

 

22.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Химия и опазване на околната среда

 

 

06.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

14.

Микроиконо-мика

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Компютърен машинопис – учебна практика

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 Х -ТИ КЛАС:

 

1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-31.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

16.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

25.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

История и цивилизация

27.10.2017

От 15,00 ч.

                                                    стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

География и икономика

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

8.

Етика и право

 

15.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Биология и здравно образование

 

17.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

22.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

24.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

13.

Макроиконо-мика

 

26.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Бизнес комуникации

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

18.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

 

 

  

ХІ-ти КЛАС

1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Айтен Алиева Асанова

- Николай Валериев Деянов

- Петранка Йозова Атанасова

2. Специалност „Бизнес администрация”  - Севинч Шерифова Дерменджиева

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-30.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

История и цивилизация

27.10.2017

От 15,00 ч.

                                                    стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Философия  

23.10.2017 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

7.

Бизнес комуникации

30.10.2017  от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Счетоводство на предприятието

 

10.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Маркетинг

 

12.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Финанси

 

15.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

18.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

22.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

География и икономика - ЗИП

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Производствена практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

 

Професионална подготовка за специалност „Бизнес администрация”

 

 

 

1.

Бизнес комуникации

30.10.2017  от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Право

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

3.

Счетоводство

 

10.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

4.

Статистика

 

12.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

5.

Мениджмънт на предприятието

 

15.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

 стая №  1

 

 

6.

Счетоводство – учебна практика

 

18.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

7.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

22.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

8.

Делова кореспонденция

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

9.

Делова кореспонденция – учебна практика

 

 

      08.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

10.

Производствена практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

11.

География и икономика - ЗИП

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

12.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

13.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

 

 ХІІ -ТИ КЛАС

1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Април

01-30.04.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

23.10.2017 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

11.10.2017

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Чужд език по професията – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

6.

Защита на гората

16.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

7.

Защита на гората – учебна практика

13.10.2017 от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Горска таксация

25.10.2017 г.

от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

9.

Лесоустройство

 

09.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Борба с ерозията

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Горска таксация – учебна практика

 

16.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Лесоустройство – учебна практика

 

19.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Борба с ерозията – учебна практика

 

23.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Механизация  на дърводобива

 

25.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

15.

Горски транспорт

 

29.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

16.

Горски транспорт – учебна практика

 

30.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

17.

Горски строежи

 

 

10.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

18.

Рибовъдно стопанство

 

 

12.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

19.

Механизация  на дърводобива – учебна практика

 

 

16.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

20.

Горски строежи – учебна практика

 

 

18.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

21.

Производствена практика

 

 

20.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

22.

Български език и литература – ЗИП

 

 

23.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

23.

Биология и здравно образование – ЗИП

 

 

25.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

24.

Геоикономика - ЗИП

 

 

27.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1