График на изпити за самостоятелна форма -сесия Октомври 2017

График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия Октомври  2016

           Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия Октомври  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

           Анка Атанасова Караджова

           Георги Севдов Петров

 

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

 /Анка Караджова и Георги Петров/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3. Френски език  – 16.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Информатика  – 23.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2 /голяма/, стая 1, ІІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 25.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

 

Х- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

- Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3. Френски език  – 16.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 25.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

6.История и цивилизация -  27.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” 

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

            -   Айтен Алиева Асанова

-   Николай Валериев Деянов

-   Петранка  Йозова Топалска

 Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

          

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4. Философия -  23.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

5.История и цивилизация -  27.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

6. Бизнес комуникации – 30.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

ХІІ клас – специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров -  самостоятелна форма:

 

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Физическо възпитание и спорт – 11.10.2017 г. – от 15,00 ч.  – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Румяна Велева

 

 

3. Чужд език по професията -Английски език – ЗПП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

4. Защита на гората – учебна практика – 13.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, М. Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

5. Защита на гората – 16.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

       Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, Весела Берберова

 

 

6.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

7.Свят и личност -  23.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 

8. Горска таксация – 25.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

    Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

 

    Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, Весела Берберова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова