График за изпити за самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2017г.

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Януари  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:  специалност „Банково дело” – Стефка Янкова Чакърова

         специалност „Малък и среден бизнес” :

            - Айтен Алиева Асанова

            - Милен Христов Христов

            - Николай Валериев Деянов

            - Петранка Йозова Топалска

            - Райна Иванова Димитрова

 

1.Етика и право - 12.01.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Григор Марков

 

2. Биология и здравно образование – 17.01.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Станислав Джапаров,  член Зорка Томова

 

3. Физика и астрономия – 24.01.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия  за организиране на изпита /квестори/ : Татяна Иванова, Стоянка Василева 
Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

4. Химия и опазване на околната среда  – 16.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров,  член Зорка Томова

 

5. Макроикономика / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 18.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6. Обща теория на счетоводната отчетност / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 20.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

7. Право / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 23.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация”:

                  - Бина Харалампиева Иглева

                  -Севда Ибрямова Джин

   - Румен Атанасов Караджов

                  - Кирил Трифонов Дочев

   - Нелина Асанова Мустафова

                  - Николинка Личева Сергеева

 

1.Организация и технология на данъчната дейност - 16.01.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

2. Международно и данъчно законодателство – 18.01.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка  Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова,  член Ненка Кунчева

 

3. Външна търговия – 20.01.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4. Организация и технология на митническата дейност  – 23.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

5. Валута и валутен контрол  – 25.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Международни плащания  – 27.01.2017 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова