График за изпити самостоятелна форма на обучение 2020-2021-сесия Януари

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІІ– ти клас през учебната 2020 / 2021 г. – сесия Януари 2021 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

1. Биология и здравно образование – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

2. Физика и астрономия - 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител в ОУ „Христо Г.Данов“ – гр.Клисура

 

3. Химия и опазване на околната среда - 12.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

4. Музика - 15.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Учител по музика от ОУ „В.Левски“ – с.Кърнаре

 

5. Изобразително изкуство – 18.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, учител по изобразително изкуство от ОУ „Христо Г.Данов“ – гр. Клисура

 

6. Физическо възпитание и спорт – 21.01.2021 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

7. Предприемачество – 25.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас - Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

Специалност „Митническа и данъчна администрация“ – Недка

Симеонова Юлиянова

 

1. Биология и здравно образование – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

2. Етика и право – 06.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, етаж 2,

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

3. Физика и астрономия - 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител в ОУ „Христо Г.Данов“ – гр.Клисура

 

4. Химия и опазване на околната среда - 12.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

5. Физическо възпитание и спорт – 21.01.2021 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

6. Макроикономика – 25.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

  

ХІ- ти клас – специалност „Банково дело” – Хидает Метин Мехмед

 

1. Маркетинг – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

2. Право – 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

3. Банково дело – 12.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

4. Финанси – 15.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

5. Мениджмънт – 18.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

6. Счетоводство на предприятието – 25.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност “Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

И Севинч Шерифова Дерменджиева

 

 

1. Чужд език по професията Английски език – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, Мария Витанова-Маркова

 

2. Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура – 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Денца Лалова

 

 

3. Маркетинг – 12.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

 

 

4. Счетоводство – учебна практика- 15.01.2021 г. от 15,00 ч. – стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател - Михрибан Азизова– Мария Драганова

 

5. Делова кореспонденция – учебна практика – 18.01.2021 г. от 15,00 ч–стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Деница Лалова, член Михрибан Азизова

 

6. Документационна дейност и работа с офис техника – УП – 25.01.2021 г. - стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Мария Драганова

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност „Банково дело“ – Емил Аниев Лозанов

 

 

1. Корпоративни финанси – 05.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

2. Международни финанси – 08.01.2021 г. 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова , Денца Лалова

 

3. Финанси – учебна практика – 12.01.2021г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

4. Статистика – учебна практика – 15.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

5. Банково дело – 18.01.2021 г. стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател Мария Драганова , Михрибан Азизова

 

6. Банков мениджмънт – 25.01.2021 г. - стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

  

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност “Горско стопанство и дърводобив“ –

Исмет Айгюн Джамбаз и Ниази Гюрай Менеше

 

 

1. Математика - 05.01.2021 г. от 15.00 ч. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител в ОУ „Христо Г.Данов“ – гр.Клисура

 

 

2. Свят и личност - 08.01.2021 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

3. Чужд език по професията – Английски език / Ниази Менеше/ – 12.01.2021 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, Мария Витанова-Маркова

 

 

4. Лесоустройство – теория /Ниази Менеше/ / - 15.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

5. Лесоустройство –УП /Исмет Джамбаз/ - 15.01.2021 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

 

6. Горска таксация – УП /Ниази Менеше/ - 18.01.2021 г. от 15,00 ч–стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Соф

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

 

7. Горски строежи – теория / Исмет Джамбаз/ - 18.01.2021 г. от 15,00 ч–стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Соф

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, члрен Съби Бараков

 

8. Борба с ерозията – УП – 25.01.2021 г. - 25.01.2021 г. - стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова