Изпити сесия Октомври 2020г.-самостоятелна форма

График за изпити от VIII до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма на обучение през учебната 2020 / 2021 година – сесия Октомври  2020

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език – Френски език - 13.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Информационни технологии - 19.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева– учител по информационни технологии в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. История и цивилизации – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Благовесна Славева Ковачка - учител по история  в ОУ „Христо Г.Данов“ – с. Клисура

 

 

 1. География и икономика - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Лиляна Желязкова Серкьова - учител по география в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Философия - 29.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

Х-ти клас  -  Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

                        Специалност „Митническа и данъчна администрация“ – Недка

                                                  Симеонова Юлиянова

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език – Френски език - 13.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

 

 1. Математика /само Недка Юлиянова/ - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Информационни технологии - 19.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева– учител по информационни технологии в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. История и цивилизации – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Благовесна Славева Ковачка - учител по история  в ОУ „Христо Г.Данов“ – с. Клисура

 

 

 1. География и икономика - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Лиляна Желязкова Серкьова - учител по география в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Банково дело” – Хидает Метин Мехмед

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език –Английски език - 14.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Радостина Лилова

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Гражданско образование – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Чужд език по професията – Френски език - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1,

ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

  

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 Специалност “Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

                                                                   И Севинч Шерифова Дерменджиева

          

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 

 

 1. Свят и личност – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 1. Финанси – 29.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност „Банково дело“ – Емил  Аниев Лозанов

 

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 

 1. Свят и личност – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

5.Предприемачество - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 1. Чужд език по професията –Английски език - 29.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Радостина Лилова

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 Специалност “Горско стопанство и дърводобив“ –

  Исмет Айгюн Джамбаз и Ниази Гюрай Менеше

 

 

 1. Български език и литература  /Ниази Менеше/ - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Горски транспорт – теория /Ниази Менеше/ - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, Съби Бараков

 

 1. Механизация на дърводобива – учебна практика /Ниази и Исмет/  – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, Съби Бараков

 

 1. Физическо възпитание и спорт /Ниази Менеше/  – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон,  етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Борба с ерозията – теория  /Исмет Джамбаз/ - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Защита на гората –теория /Ниази Менеше/  - 28.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Защита на гората – учебна практика /Исмет и Ниази/ - 29.10.2020 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Горска таксация – теория /Исмет и Ниази/ - 02.11.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев