График на изпити за самостоятелна форма на обучение 2020-2021г.

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2020/ 2021 година

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Юни

01-31.06.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Френски език

13.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Информационни технологии

19.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

5.

История и цивилизация

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

6.

География и икономика

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

7.

Философия

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

8.

Биология и здравно образование

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Физика и астрономия

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Химия и опазване на околната среда

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Музика

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Изобразително изкуство

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Физическо възпитание и спорт

 

21.01.2021 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

14.

Предприема-чество

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Основи на горскостопан-

Ските дейности

 

 

04.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Основи на горскостопан-ските дейности – учебна практика

 

 

08.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Анатомия и морфология на растенията

 

 

10.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Метеорология

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Ловно стопанство

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Горско почвознание

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

Х-ти клас - Анка Атанасова Караджова – специалност „Малък и среден бизнес“

  • Недка Симеонова Юлиянова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Юни

01-31.06.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – Френски език

13.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Чужд език – английски език

14.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Математика

/Недка Юлиянова/

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Информационни технологии

19.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

6.

История и цивилизация

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

7.

География и икономика

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

8.

Биология и здравно образование

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Етика и право

 

06.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Физика и астрономия

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

21.01.2021 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон, етаж І

 

 

13.

Макроиконо-мика

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Право

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Бизнес комуникации

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Обща теория на счетоводството

/Недка Юлиянова/

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Информационни системи

/Анка Караджова/

 

 

10.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

18.

Счетоводство – учебна практика

/Анка Караджова и Недка Юлиянова/

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Работа с компютър в предприятието

/Анка Караджова/

 

 

17.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

Икономическа информатика

 

/Недка Юлиянова/

 

 

17.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

ХІ- ти клас – Хидает Метин Мехмед – специалност „Банково дело“

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Юни

01-31.06.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – английски език

14.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Гражданско образование

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

6.

Чужд език по професията – Френски език

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

7.

Маркетинг

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Право

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Банково дело

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Финанси

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

 

Мениджмънт

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Счетоводство на предприятието

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Банково дело – учебна практика

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

14.

Финанси – учебна практика

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Работа в учебно предприятие – учебна практика

 

 

10.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

17.

Производствена практика

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Банков мениждмънт

 

 

17.06.2021 г.

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

ХІІ -ТИ КЛАС:

 

  1. Специалност „Бизнес администрация”:

- Петя Атанасова Стойчева

- Севинч Шерифова Дерменджиева

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Април

01-30.04.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Свят и личност

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

5.

Предприема-чество и дребен бизнес

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

6.

Финанси

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

7.

Чужд език по професията – Английски език

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Маркетинг

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Счетоводство – учебна практика

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Делова кореспонденция – учебна практика

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Документацион-на дейност и работа с офис техника- УП

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Работа в учебно предприятие - УП

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

14.

Подготовка за мениджърски проект – УП

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Производствена практика

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Български език и литература – ЗИП

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Биология и здравно образование - ЗИП

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Връзки с обществеността - ЗИП

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

  

 

  1. 2. Специалност „Банково дело“ :

- Емил Аниев Лозанов

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Април

01-30.04.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Математика

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Свят и личност

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

5.

Предприема-чество

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

6.

Чужд език по професията – Английски език

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

7.

Корпоративни финанси

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

8.

Международни финанси

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Финанси – учебна практика

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Статистика  – учебна практика

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Банково дело

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

Банков мениджмънт

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13.

Бюджетно счетоводство

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

14.

Банково дело -  УП

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

15.

Бюджетно счетоводство  - УП

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

16.

Български език и литература – ЗИП

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

17.

Биология и здравно образование - ЗИП

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Банков анализ - ЗИП

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Производствена практика

 

 

25.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

  

  1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

-  Исмет Айгън Джамбаз – само на определените изпити

-  Ниази Гюрай Менеше – на всички описани в графика изпити

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2020

Януари

01-31.01.2021г.

Април

01-30.04.

2021 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

/Ниази Менеше/

12.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

 

 

2.

Горски транспорт - теория

 

/Ниази Менеше/

 

15.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Механизация на дърводобива- УП

/Исмет и Ниази/

 

22.10.2020 г. –

от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

/Ниази Менеше/

26.10.2020 г.

От 15,00 ч. – физкултурен салон, ет.1

 

 

5.

Борба с ерозията - теория

 /Исмет Джамбаз/

27.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

 

6.

Защита на гората

/Ниази Менеше/

28.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

 

 

7.

Защита на гората – УП

/Исмет и Ниази/

29.10.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

8.

Горска таксация – теория

/Исмет и Ниази/

 

02.11.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 1 , етаж ІІ

 

 

9.

Математика

 

05.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

10.

Свят и личност

 

08.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

11.

Чужд език по професията – Английски език

/Ниази Менеше/

 

12.01.2021 г. от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

12.

 

Лесоустройство – теория / Ниази/

 

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

13

 

Лесоустройство – УП

 /Исмет Джамбаз/

 

15.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

14.

Горска таксация – УП

/Ниази Менеше /

 

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

15.

Горски строежи – теория

/Исмет Джамбаз/

 

18.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

16.

Борба с ерозията - УП

 

25.01.2021 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

 

17.

Механизация на дълводобива - теория

 

 

04.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

18.

Рибовъдно стопанство

 

 

08.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

19.

Горски транспорт – УП

 

 

 

 

10.06.2021 г.

 от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

20.

 

 

 

Горски строежи – УП

 

 

 

 

 

 

11.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

21.

Български език и литература ЗИП

 

 

14.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

22.

Биология и здравно образование - ЗИП

 

 

17.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

23.

Зоология - ЗИП

 

 

21.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

 

24.

Производствена практика

 

 

25.06.2021

от 15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ