График за изпити самостоятелна форма на обучение - сесия юни-юли 2020

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия ЮНИ-ЮЛИ  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

 1. Основи на счетоводството – 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 1. Бизнес комуникации – 18.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Етика и право – 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

      Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу,  Григор Марков

 

 

 

 1. Информационни системи – 06. 2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

ХІ-ти клас – специалност „Бизнес администрация“

 • Петя Атанасова Стойчева

 

1.Организация и функциониране на митническата дейност  -Учебна практика– 16.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж /Н.Шанова/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

2.Делова кореспонденция  /П.Стойчева/ - 16.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Организация и функциониране на данъчната администрация - учебна практика– 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж /Н.Шанова/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Бизнес комуникации - /П.Стойчева/ - 17.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

5.Работа с компютър в предприятието /Л.Колев/  – 17.06.2020 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Работа в учебно предприятие /Н.Шанова/ -УП– 18.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Право- /П.Стойчева/ 18.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. География и икономика –ЗИП - /Н.Шанова, Л.Колев и П.Стойчева/ - 19.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

                  Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, учител от ОУ „Хр.Г.Данов“ –

                 с.Розино

 

 1. Финансов и данъчен контрол /Н.Шанова и П.Стойчева / -ЗИП – 22.06.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Документи и документооборот- - ЗИП - /Н.Шанова, Л.Колев и П.Стойчева/ – ЗИП - 23.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Мениджмънт на предприятието /П.Стойчева/ – 24.06.2020 г. - от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Статистика - /П.Стойчева/ - 25.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Делова кореспонденция – УП- 29.06.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател –, Мария Драганова,  Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство -/П.Стойчева/ – 30.06.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Мария Драганова,

 

15.Счетоводство – учебна практика /П.Стойчева/  – 01.07.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации – УП - /П.Стойчева/ - 02.07.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Закир Софу

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

17.Математика - 03.07.2020 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Татяна Иванова

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Д.Мурджева

 

 

17.Производствена практика /Н.Шанова, П.Стойчева, Л.Колев/ – 06.07.2020 г.  - от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова