График за провеждане на изпитите за Петя Стойчева

График за провеждане на изпитите за Петя Атанасова Стойчева – ученичка,  обучавана в самостоятелна форма на обучение - за ХІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Януари  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІ-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 

  1. Български език и литература – 17.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

  1. Първи чужд език – Английски език – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

     Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

     Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

  1. Математика – 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

  1. История и цивилизация – 24.01.2020 г. -  от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Григор Марков, Елица Василева

 

  1. Философия – 29.01ч.2020 г.от 15,00 - стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател: Закир Софу, Григор Марков

 

6.Физическо възпитание и спорт – 31.01.2020 г. - от 15.00 ч. , физкултурен салон

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Съби Бараков

   Комисия по оценяването: Председател –  Иван Илиев, Румяна Велева

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved