Изпити самостоятелна форма - сесия ЯНУАРИ 2019 2020

График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2019 / 2020 година – сесия Януари  2020

 

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Януари  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

 1. Основи на счетоводството – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 • Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 16.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 1. Етика и право - 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 

 

 1. Информационни системи – 27.01. 2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 29.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 30.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

1.Финанси – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Отчитане на външнотърговските сделки – 10.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова,  Мария Драганова,

 

 1. Икономика на предприятието – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Радостина Петрова

 

 1. Отчитане на външнотърговските сделки – УП – 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова,  Мария Драганова,

 

 1. Счетоводство на предприятието - 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – 17.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Организация и технология на данъчната дейност – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

9.Маркетинг- – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова, Мария Драганова

 

10.Статистика – 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

11.Счетоводство на предприятието - 22.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

          

 1. Международно и данъчно законодателство – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

2.Организация и управление на предприятието  – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Горска таксация – 08.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Външна търговия – 10.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес – 10.01.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Лесоустройство - 10.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Организация и технология на митническата дейност – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Оперативен мениджмънт – 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Борба с ерозията - 13.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Организация и технология на данъчната дейност – 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Михрибан Азизова,

 

 1. Борси и борсови операции – 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова,  Мария Драганова

 

 1. Горска таксация – УП - 15.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова,  Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Валута и валутен контрол – 17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Работа с компютър в предприятието – УП - 17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

15.Лесоустройство – УП -  17.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Международни плащания – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова, Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации на чужд език – 20.01.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Витанова-Маркова, Радостина Петрова

 

 1. Борба с ерозията – УП – 20.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Организация и функциониране на митническата дейност – УП – 22.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

      Комисия по оценяването: Председател –Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Механизация на дърводобива – 22.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

    Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

    Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Горски транспорт – 24.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Горски строежи – 27.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Рибовъдно стопанство – 29.01.2020 г.от 15,00 - стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

 

 1. Механизация на дърводобива – УП – 31.01.2020 г. - от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Иван Илиев

   Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Мария Арбова

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved