Изпити самостоятелна форма - сесия Октомври 2019г.

Гграфик за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Октомври  2019 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

1.Здравословни и безопасни условия на труд  – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Основи на счетоводството – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 • Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 010.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Чужд език – Френски език – 14.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Биология и здравно образование – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

 1. Бизнес комуникации – 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Етика и право - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

      Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 1. Физика и астрономия - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Информационни системи – 23.10. 2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Стенография - 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 28.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Стенография – учебна практика -- 28.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

1.Български език и литература – 07.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизации - 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

 1. Философия - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 23.10.2019 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев , Румяна Велева

 

 1. Право – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

          

 1. Български език и литература – 07.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 

 1. Математика – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност – 11.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 14.10.2019 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев , Румяна Велева

 

 1. Предприемачество – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Защита на гората - 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Финанси – 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Яна Цанкова

   Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Защита на гората – учебна практика- 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Икономика на предприятието – 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved