График за изпити самостоятелна форма на обучение 2019-2020

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2019 / 2020 година

ІХ-ти клас: Специалност „Банково дело” – Афродита Янкова Георгиева

ІХ-ти клас: Специалност „Банково дело” – Афродита Янкова Георгиева

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Основи на счетоводството

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Х-ти клас –   Петя Атанасова Стойчева – специалност „Бизнес администрация“

  • Анка Атанасова Караджова – специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Право

/Анка Караджова/

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – френски

/П.Стойчева/

14.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

3.

Обща теория на счетоводната отчетност /А.Караджова/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Биология и здравно образование

/П.Стойчева/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Бизнес комуникации

/А.Караджова/

18.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Етика и право

/А.Караджова/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Физика и астрономия

/П.Стойчева/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Информационни системи

/А.Караджова/

23.10.2019 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

9.

Химия и опазване на околната среда

/П.Стойчева/

23.10.2019 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

10.

Счетоводство – учебна практика

/А.Караджова/

 

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

11.

Стенография

/П.Стойчева/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

12.

Работа с компютър в предприятието

/А.Караджова/

 

 

28.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

13.

Стенография – учебна практика

/П.Стойчева/

28.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ- ти клас – Лучко Гергинов Колев – специалност „Малък и среден бизнес“

  • Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

07.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Английски език – първи чужд език

/Н.Шанова/

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

История и цивилизация

18.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Философия

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

23.10.2019 от 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

 

7.

Право

/Н.Шанова/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Бизнес комуникации

/Л.Колев/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

9.

Финанси

/Н.Шанова и Л.Колев/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

10.

Отчитане на външнотъргов-

ски сделки

/Н.Шанова/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

11.

Икономика на предприятието

/Н.Шанова и Л.Колев/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

12.

Отчитане на външнотъргов-ски сделки – УП

/Н.Шанова/

 

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

13.

Счетоводство на предприятието

/Л.Колев/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

14.

Организация и технология на митническата дейност

/Н.Шанова/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

15.

Бизнес комуникации – УП

/Л.Колев/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

16.

Организация и технология на данъчната дейност

/Н.Шанова/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

17.

Маркетинг

/Л.Колев/

 

20.01.2020 г. 2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

18.

Статистика

/Н.Шанова/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

19.

Счетоводство на предприятието – УП

/Л.Колев/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

20.

Организация и функциониране на митническата дейност - УП

/Н.Шанова/

 

 

 

08.06.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

21.

Организация и функциониране на данъчната администрация - УП

/Н.Шанова/

 

 

10.06.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

22.

Работа с компютър в предприятието

/Л.Колев/

 

 

10.06.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

23.

Работа в учебно предприятие- УП

/Н.Шанова/

 

 

12.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Производствена практика

/Н.Шанова /

 

 

15.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

География и икономика – ЗИП

/Н.Шановаи Л.Колев//

 

 

17.06. . 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Финансов и данъчен контрол ЗИП  /Н.Шанова /

 

 

19.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Документи и документо-оборот ЗИП /Н.Шанова и Л.Колев/

 

 

22.06.2020 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

ХІІ -ТИ КЛАС:

 

  1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

  1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

  1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

  1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

07.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

09.10.2019 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3.

Свят и личност

11.10.2019 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

/всички спец./

14.10.2019 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Предприема-чество

/спец.МДА/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Защита на гората

/спец.ГСД/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Чужд език по професията – Английски език

/всички спец./

18.10.2019 г. от 15,00ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Финанси

/спец.МДА/

 

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Защита на гората – УП

/спец.ГСД/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Икономика на предприятието

/спец.МДА/

23.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Счетоводство – УП

/спец.БАдм./

23.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Международно и данъчно законодателство

/спец.МДА/

 

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Организация и управление на предприятието /спец.МСБ/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Горска таксация

/спец.ГСД/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №  2,

 етаж ІІ

 

 

 

 

 

Външна търговия

/спец.МДА/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Предприема-чество и дребен бизнес /спец.МСБ/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Лесоустройство

/спец.ГСД/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

 етаж ІІ

 

 

 

Организация и технология на митническата дейност

/спец.МДА/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Оперативен мениджмънт

/спец.МСБ/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борба с ерозията

/спец.ГСД/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Организация и технология на данъчната дейност

/спец.МДА/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борси и борсови операции

/спец.МСБ/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Горска таксация – УП

/спец.ГСД/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

 етаж ІІ

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Валута и валутен контрол

/спец.МДА/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Работа с компютър в предприятието – УП /спец.МСБ/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Лесоустройство - УП

/спец.ГСД/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Международни плащания

/спец.МДА/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Бизнес комуникации на чужд език – УП /спец.МСБ/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борба с ерозията – УП

/спец.ГСД/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Организация и функциониране на митническата дейност - УП

/спец.МДА/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Механизация на дърводобива

/спец.ГСД/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Горски транспорт

/спец.ГСД/

 

24.01.2020 г.   от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Горски строежи

/спец.ГСД/

 

27.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Рибовъдно стопанство

/спец.ГСД/

 

 

 

29.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Механизация на дърводобива –УП

/спец.ГСД/

 

 

31.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Организация и функциониране на данъчната администрация -УП

/спец.МДА/

 

 

06.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Горски транспорт - УП

/спец.ГСД/

 

 

06.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

Международни плащания –УП

/спец.МДА/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Бизнес проект- УП

/спец.МСБ/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Горски строежи – УП

/спец.ГСД/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

Производствена практика

 

 

27.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Български език и литература – ЗИП /спец.МДА и ГСД/

 

 

10.04.2020  г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Биология и здравно образование ЗИП /спец.МДА и ГСД/

 

 

21.04.2020  г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Мениджмънт на предприятието ЗИП

/спец.МДА/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Връзки с обществеността ЗИП /спец.МСБ/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Зоология –ЗИП

/спец.ГСД/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова