Изпити за самостоятелна форма на обучение - сесия юни

График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма на обучение през учебната 2018 / 2019 година – сесия Юни   2019

 

          

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2018 / 2019 г. – сесия Юни  2019 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:        специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                       

1.Обща теория на счетоводството  - 05.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

  1. Право – 10.06.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

  1. Бизнес комуникации – 13.06.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

  1. Информационни системи – 17.06.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

  1. Счетоводство – учебна практика – 20.06.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Работа с компютър в предприятието – 24.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

 

ХІ-ти  клас – специалност „Малък и среден бизнес” :

 

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

  1. Работа с компютър в предприятието – 05.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

  1. География и икономика ЗИП – 10.06.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева , Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева

 

  1. Финансов и данъчен контрол – ЗИП - 13.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

  1. Документи и документооборот ЗИП – 17.06.2019 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

  1. Производствена практика – 24.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov