График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2018 / 2019 година – сесия Януари  2019

           

  

Х-ти клас:        специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                       

1.Етика и право  - 08.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

 1. Биология и здравно образование – 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова

 

 1. Физика и астрономия – 14.01.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Радостина Петрова

 Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Зорка Томова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – 16.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, член Зорка Томова

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 18.01.2019 г. – от 15,00 ч., физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, член Румяна Велева

 

6.Макроикономика – 21.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Мария Драганова

 

ХІ-ти  клас – специалност „Малък и среден бизнес” :

 

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 1. Икономика на предприятието – 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член  Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство на предприятието /и за Айше Бошнакова/ – 14.01.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева , Мария Драганова

 

 1. Маркетинг – 16.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Радостина Петрова

 

 1. Финанси – 18.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  член Ненка Кунчева

 

 1. Бизнес комуникации – учебна практика – 21.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Счетоводство на предприятието – учебна практика  /и за Айше Бошнакова/   – 24.01.2019 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Статистика /само за Айше Бошнакова/ – 28.01.2019 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

ХІІ-ти клас:    1. специалност „Малък и среден бизнес” :

                        -  Айтен Алиева Асанова

                        -  Петранка Йозова Атанасова

 1. Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева
 2. Предприемачество и дребен бизнес /и за СевинчДерменджиева/ - 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева 

 

2.Оперативен мениджмънт  - 14.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж               

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

 Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Ненка Кунчева 

 

 1. Борси и борсови операции- 16.01.2019 г. - – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

 1. Работа с компютър в предприятието – учебна практика – 18.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Бизнес комуникации на чужд език – учебна практика – 21.01.2019 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, член Ненка Кунчева

 

 1. Бизнес проект – уч.практика - 24.01.2019 г. - от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

За специалност „Бизнес администрация” – изпитите на Севинч Дерменджиева са:

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес /и за СевинчДерменджиева/ - 10.01.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева 

 

 1. Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура - 14.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

 Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Ненка Кунчева 

 

 1. Маркетинг – 16.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Радостина Петрова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 18.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Делова кореспонденция – учебна практика - 21.01.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

 1. Документационна дейност и работа с офис техника – 24.01.2019 г. – от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 

 

 

 

ХІІ-ти клас – специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска:

 

 1. Бюджетно счетоводство – 18.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радина Пулева

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Бюджетно счетоводство – учебна практика – 21.01.2019 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Биология и здравно образование - ЗИП - 24.01.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Ненка Кунчева, член Мария Драганова

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 04.01.2019 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

 • Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването
 • Изпитни материали, билети
 • Критерии за оценяване.

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2019 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-07 / 18.09.2018 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на учениците, обучавани в самостоятелна и задочна форма през учебната 2018-2019 година.

Най- късно в 7-дневен срок /7 календарни дни/ от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

Директор: Румена Милова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова