График на изпити за самостоятелна форма за учебната 2018-2019г.

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2018 / 2019 година

 

Х-ти клас: Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Анка Атанасова Караджова

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Юни

01-31.06.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

12.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

17.10.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

История и цивилизация

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

География и икономика

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

8.

Етика и право

 

08.01.2019 г.

 от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Биология и здравно образование

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Физкултурен салон

 

13.

Макроиконо-мика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

 

05.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

10.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Бизнес комуникации

 

 

13.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

17.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

20.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

24.06.2018 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

 

 

ХІ -ТИ КЛАС:

 

  1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

  1. 2. Специалност „Бизнес администрация“ – Айше Станиславова Бошнакова

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Юни

01-31.06.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

История и цивилизация

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Философия

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2018 г. от 15,00ч. Физкултурен салон

 

 

7.

Бизнес комуникации

 

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

9.

Счетоводство на предприятието

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

10.

 

 

 

Маркетинг

 

 

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

11.

Финанси

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

05.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

География и икономика - ЗИП

 

 

10.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

 

 

13.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Документи и документообо-рот ЗИП

 

 

17.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Производствена практика

 

 

24.06.2018 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

ХІ-ти клас – Айше Станиславова Бошнакова – специалност „Бизнес администрация“

 

1.

Счетоводство

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

2.

Счетоводство –учебна практика

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Статистика

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ-ти КЛАС

  1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Айтен Алиева Асанова

- Петранка Йозова Атанасова

  1. Специалност „Бизнес администрация” - Севинч Шерифова Дерменджиева – удебелените наименования на учебните предмети се отнасят и за специалност „Бизнес администрация“ и за специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Април

01-30.04.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Чужд език по професията – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Свят и личност

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2018 г. от 15,00ч. Физкултурен салон

 

 

6.

Икономика на предприятието

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Организация и управление на предприятието

31.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Предприема-чество и дребен бизнес

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

9.

Оперативен мениджмънт

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

10.

Борси и борсови операции

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

11.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – уч.практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Бизнес проект

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Български език и литература - ЗИП

 

 

10.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Биология и здравно образование ЗИП

 

 

15.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Връзки с обществеността ЗИП

 

 

17.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Производствена практика

 

 

24.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

Професионална подготовка за специалност „Бизнес администра-ция” – Севинч Дерменджиева

 

 

 

1.

Финанси

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

3.

Маркетинг

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

4.

Счетоводство – учебна практика

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

5.

Делова кореспонденция – уч.практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ, стая №  1

 

 

6.

Документационна дейност и работа с офис техника

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

7.

Работа в учебно предприятие – уч.практика

 

 

08.04.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

8.

Подготовка за мениджърски проект – уч.практика

 

 

22.04.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

  1. Специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Април

01-30.04.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Чужд език по професията – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Статистика

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Бюджетно счетоводство

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

6.

Бюджетно счетоводство – учебна практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ, стая №  1

 

 

7.

Биология и здравно образование ЗИП

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова