Изпити самостоятелна форма - сесия октомври 2018г.

график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2018 / 2019 г. – сесия Октомври  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

Х-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

                       самостоятелна форма – изпити за определяне на годишна оценка

           Анка Атанасова Караджова

 

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Френски език – 12.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 17.10.2018 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Донка Геровска,  Виолета Цветкова

 

6.История и цивилизации -  22.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

7.География и икономика - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, учител от ОУ „Хр.Данов“ – с.Розино

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-  Емил Цветанов Цанков

-  Лучко Гергинов Колев

-  Мария Илиева Канова

-  Метин Кадиров Кадиров

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 15.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - - В.Берберова, Т. Иванова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизации - 22.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

 1. Философия - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Бизнес комуникации – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Бизнес администрация“ – Айше Станиславова Бошнакова

 1. Счетоводство – 15.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

     Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Счетоводство – учебна практика - 22.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Статистика – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

ХІІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” 

                       самостоятелна форма – изпити за определяне на годишна оценка

            -   Айтен Алиева Асанова

-    Петранка  Йозова Топалска

          

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

   Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Икономика на предприятието - 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

 1. Организация и управление на предприятието – 31.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

 

        1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

   Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Финанси – 29.10.2018 г. 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

Специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска:

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Статистика – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова