График на изпити за ученици самостоятелна форма от VІІІ кл.-сесия юни 2018г.

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VІІІ-ми /осми/ клас  през учебната 2017 / 2018 г. – сесия ЮНИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VІІІ-ми клас:          

                        - Ерджан Метин Мехмед -  специалност „Горско стопанство и дърводобив“

                        - Иван Милков Димитров – специалност „Банково дело“

 

1.Математика  - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова,  член Виолета Цветкова

 

  1. Български език и литература – 13.06.2018 г. - от 15,00 ч стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

3.Френски език  – 14.06.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Татяна Иванова, член Пенка Кисьова – ОУ Кърнаре

 

  1. Информационни технологии – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

  1. История и цивилизация – 18.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

6.География и икономика – 19.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков, Веселина Делчева – ОУ Розино

 

  1. Философия - – 20.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

  1. Биология и здравно образование – 21.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова ОУ Клисура

 

  1. Физика и астрономия – 22.06.2018 . - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова,  член Виолета Цветкова

 

10.Химия и опазване на околната среда – 25.06.2018 г. - – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова – ОУ Клисура

 

11.Изобразително изкуство – 26.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Румяна Велева – ОУ Клисура

 

12.Физическо възпитание и спорт – 27.06.2018 г.  – от 15,00 ч., физкултурен салон, спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева- ОУ Клисура

 

  1. Предприемачество – 28.06.2018 г. - – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова