ГРАФИК за класни и контролни работи за ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК на 2020 / 2021 година

ГРАФИК  за класни и контролни работи за ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК на 2020 / 2021 година

             

График за провеждане на класните и контролни работи през  Втори учебен срок

на учебната 2020 / 2021  година

 

І. КЛАСНИ РАБОТИ:

           

Учебен предмет

8 А

8 Б

9 А  клас

9 Б клас

10 А клас

10 Б клас

11 клас

12 клас

Математика

14.06.21

11.06.21

21.06.21

15.06.21

10.05.21

10.05.21

02.06.21

07.04.21

Български език и литература

08.06.21

08.06.21

10.06.2021г.

09.06.2021г.

09.06.2021г

11.06.2021г.

08.06.2021г

19.04.2021г.

Английски език

-

-

17.05.2021

17.05.2021

17.05.2021

20.05.2021

 

20.05.2021

-

Френски език

31.05.21

31.05.21

03.06.21

01.06.21

31.05.21

02.06.21

31.05.21

13.04.21

 

           

ІІ. КОНТРОЛНИ РАБОТИ:

 

Учебен предмет

8 А

8 Б

9 А  клас

9 Б клас

10 А клас

10 Б клас

11 клас

12 клас

Математика

11.02.21г

25.03.21г

05.05.21г

05.02.21т

11.03.21г

29.04.21г

10.02.21г

10.03.21г

12.05.21г

09.02.21г

09.03.21г

11.05.21г

 

15.03.21г

29.03.21г

15.03.21г

29.03.21г

31.03.21г

22.06.21

10.02.21г

28.04.21г

Български език и литература

09.02.21

16.03.21

12.04.21

11.05.21

09.02.21

16.03.21

12.04.21

11.05.21

 

11.02.2021г.

18.03.2021г.

20.05.2021г.

10.02.2021г.

18.03.2021г.

20.05.2021г.

10.02.2021г.

17.03.2021г.

19.05.2021г.

09.02.2021г.

19.03.2021г.

21.05.2021г.

09.02.2021г.

16.03.2021г.

19.05.2021г.

08.02.2021г.

08.03.2021г.

22.03.2021г.

Английски език

-

-

29.03.2021

14.06.2021

31.03.2021

16.06.2021

01.04.2021

10.06.2021

02.04.2021

07.062021

02.04.2021

11.06.2021

-

Френски език

15.03.21

17.05.21

15.03.21

17.05.21

14.04.21

15.04.21

12.04.21

13.04.21

14.04.21

14.04.21

Счетоводство

 

 

26.02.2021

26.03.2021

23.04.2021

28.05.2021

 

 

 

25.02.2021

25.03.2021

27.05.2021

 

Информационни технологии

19.03.21

19.03.21

09.04.21

09.04.21

 

 

 

 

История и цивилизация

10.02.21

05.05.21

10.02.21

05.05.21

23.02.21

12.05.21

26.02.21

14.05.21

19.02.21

10.05.21

25.06.21

19.02.21

10.05.21

25.06.21

 

 

География и икономика

12.02.21

23.04.21

05.02.21

16.04.21

25.03.21

17.06.21

15.03.21

14.06.21

18.02.21

28.04.21

15.06.21

18.02.21

28.04.21

15.06.21

 

 

Философия

18.02.21

22.02.21

25.02.21

23.03.21

18.03.21

19.03.21

26.03.21

24.03.21

Биология и здравно образование

16.02.2021г.

30.03.2021г.

23.02.2021г.

23.03.2021г.

19.02.2021г.

07.05.2021г.

18.02.2021г.

29.04.2021г.

23.02.2021г.

15.04.2021г.

04.03.2021г.

27.04.2021г.

 

30.03.2021г.

Физика и астрономия

01.03.2021г.

14.05.2021г.

04.03.2021г.

17.05.2021г.

29.04.2021г

11.06.2021г

07.05.2021г

10.06.2021г

18.03.2021г.

24.06.2021г.

24.03.2021г.

23.06.2021г.

 

 

Химия и опазване на околната среда

17.03.2021г.

02.06.2021г.

10.03.2021г.

02.06.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: Румена Милова

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова