График за занимания по интереси, за спортни дейности и за групите по проект "Подкрепа за успех" за 2020-2021г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2021 ГОДИНА В ПГ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ – ГР.КЛИСУРА

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Народни танци – Илиев – от 14,45 до 16,15 ч. – интереси –

клас 10 А, 10 Б, 9 А, 8 А

 

 

 

1.Спортни дейности  -Илиев

8 А клас – от 14,45 ч. – до 15,30 ч.

 

1.Спортни дейности – Илиев 8 Б клас от 14,45 до 15,30 ч.

1.Спортни дейности – Илиев9 Б клас – от 14,45 ч. до 15,30 ч.

2. Български език и литература – Калчева –

8 клас – Подкрепа за успех

От 14,45 до 16,15 ч.

 

2.Волейбол – Илиевинтереси – 1 час от 15,30 ч. до 16,15 ч.

Клас 10 Б, 8 Б, 11 клас

2. Волейбол – интереси – 1 час – Илиев – от 15,30 до 16,15 ч. – Клас 10 Б, 8 Б, 11 клас

2. Математика – Кирова – интереси – 2 часа – от 14,45 до 16,15 ч.-

10 А клас

3.Млад природозащитник – 11 клас – Горско стопанство  - 2 часа – интереси Минчо Вълчев – от 14,45 до 16,15 ч.

3. География и икономика – Подкрепа за успех –  2 часа

Марков12 клас – от 14,45 до 16,15 ч.

3.Математика – Кирова 10 Б – Подкрепа за успех

От 14,45 до 16,15 ч.

 

3. Дигигален свят – Гаваз – 2 часа- 9 А клас - интереси

От 14,45 до 16,15

 

4. Млади дигитални лидери – по проект „Образование за утрешния ден“ – Ариф Гаваз – 8 А клас от 14,45 до 16,15 ч.

Български език и литература – Минчева –10 клас – Подкрепа за успех – 14,45 до 16,15 ч.

Български език и литература – Минчева –

12 клас – Подкрепа за успех – 14,45 до 16,15 ч.

 

 

 

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова