График за класни и контролни работи през І срок 20/21г.

ГРАФИК

за провеждане на контролни и класни работи през ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 година

 

Класни работи - ПЪРВИ учебен срок на 2020 - 2021 година

 

Предмет

8а клас

8б клас

9а клас

9б клас

10а клас

10б клас

11 клас

12 клас

1.

Български език и литeратура

 

 

14.12.2020 г.

 

 

 

 

14.12.2020 г.

 

 

 

8.12.2020 г

 

 

7.12.2020 г.

 

 

 

10.12.2020

 

 

 

11.12.2020

 

 

 

04.01.2021

 

 

 

13.01.2021

2

Френски език

18.01.2021 г.

 

8.01.2021 г.

 

19.01.2021

 

22.01.2021

 

19.01.2021

 

22.01.2021

 

18.01.2021

 

18.01.2021.

 

3

Английски език

----

-----

21.12.2020

17.12.2020

 

21.12.2020

 

15.12.2020

 

16.12.2020

 

----

4

Математика

8.01.2021 г.

 

11.01.2021г.

 

22.12.20 г.

 

22.12.20 г.

 

11.01.2021г

 

11.01.2021г

 

13.01.2021г

 

28.01.2021г

 

 

 

Контролни  работи - ПЪРВИ учебен срок на 2020 - 2021 година

 

Предмет

8а клас

8б клас

9а клас

9б клас

10а клас

10б клас

11 клас

12 клас

1.

Български език и литeратура

Контролни работи:

28.09.20 г.

12.10.20 г.

02.11.20 г.

16.11.20 г.

11.01.21 г.

 

Контролни работи:

28.09.20 г.

12.10.20 г.

02.11.20 г.

16.11.20 г.

11.01.21 г.

 

Контролни работи:

22.09.20г.

20.10.20г.

10.11.20г.

01.12.20г.

12.01.21г.

Контролни работи:

20..09.20г.

20.10.20г.

10.11.20г

01.12.20г.

12.01.21г

Контролни работи:

24.09.20г.

22.10.20г.

12.11.20г.

03.01.20г.

14.01.21г.

Контролни работи:

24.09.20г.

22.10.20г.

12.11.20г.

03.01,20г.

14.01.21г.

Контролни работи:

23.09.20г.

21.10.20г.

11.11.20г.

02.12.20г.

06.01.21г.

Контролни работи:

23.09.20г.

21.10.20г.

11.11.20г.

02.12.20г.

06.01.21г.

2.

Математика

30.09.20 г.

19.11.20 г.

01.10.20 г.

19.11.20 г.

29.09.20 г.

11.11.20 г.

29.09.20 г.

11.11.20 г.

12.10.20 г.

 9.11.20 г.

15.12.20 г

12.10.20 г.

9.11.20 г.

15.12.20 г

23.09.20 г

25.11.20 г.

22.12.20 г.

25.09.20 г

6.11.20 г.

 

3.

Френски език

05.10.20 г.

26.10.20 г.

07.12.20 г.

11.01.21 г.

02.10.20 г.

19.10.20 г.

09.11.20 г.

30.11.20 г.

21.12.20 г.

08.10.20 г.

29.10.20 г.

26.11.20 г.

22.12.20 г.

25.09.20 г.

23.10.20 г.

20.11.20 г.

18.12.20 г.

08.10.20 г.

29.10.20 г.

26.11.20 г.

22.12.20 г.

09.10.20 г.

06.11.20 г.

01.12.20 г.

22.12.20 г.

06.10.20 г.

02.10.20 г.

30.11.20 г.

 

 

25.09.20 г.

28.10.20 г.

25.11.20 г.

21.12.20 г.

20.01.20 г. 

4.

Английски език

-

-

 

19.10.20г.

 

 

 

15.10.20 г.

 

 

 

19.10.20 г.

 

 

 

13.10.20 г.

 

 

14.10.20 г.

18.11.20 г.

 

 

 

5.

Физика и астрономия

15.10.20 г.

15.10.20 г.

05.10.20 г.

11.01.21 г.

 

01.10.20 г.

11.01.21 г

18.09.20 г.

08.01.21 г

 

16.09.20 г.

06.01.21 г

 

-           

-

6.

История и цивилизация

23.09.20г.  26.01.21г.

24.09.20г.  28.01.21г.

28.09.20г.  28.01.21г.

01.10.20г.  28.01.21г.

07.10.20г.    03.11.20г.    24.11.20г.  11.12.20г.

07.10.20г.    03.11.20г.  24.11.20г.  11.12.20г.

-           

-

7.

 

География и икономика

25.09.20г.   29.01.21 г.

29.09.20г.  26.01.21г.

25.09.20г.

25.09.20г.

16.11.20г.  20.01.21г.

17.11.20г.  20.01.21г.

-           

-

8.

Биология и здравно образование

21.09.20г.

26.10.20г.

15.12.20г.

21.09.20г.

21.10.20г.

09.12.20г.

25.09.20г.

20.11.20г.

24.09.20г.

19.11.20г.

21.09.20г.

23.10.20г.

23.11.20г.

17.09.20г.

15.10.20г.

18.11.20г.

 

08.10.20г.

26.11.20г.

9.

Химия и опазване на околната среда

28.09.20г.

30.11.20г.

25.09.20г.

27.11.20г.

23.09.20г.

28.10.20г.

 

21.09.20г.

30.10.20г.

23.09.20г.

11.11.20г.

12.01.20г.

24.09.20г.

12.11.20г.

15.01.20г.

 

 

10

Философия

29.10.20г

18.11.20г

28.10.20г.

25.11.20г.

25.09.20г.

03.12.20г.

29.09.20г.

01.12.20г

22.09.20г.

27.11.20г.

21.09.20г.

01.12.20г.

 

 

11

Свят и Личност

 

 

 

 

 

 

 

15.12.20г.

12

Гражданско образование

 

 

 

 

 

 

24.09.20г.

10.12.20г.