Втора поправителна сесия - 24.08.2020 г. до 14.09.2020 г.

График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити /втора поправителна сесия/ за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ-ти, Х-ти и ХІІ-ти  клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Август-Септември  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас – Афродита Янкова Георгиева – специалност „Банково дело“

Основи на счетоводството –РПП – 25.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

Х-ти клас – Анка Атанасова Караджова, специалност „Малък и среден бизнес“

 

   Математика –ЗП -  24.08.2020 г.  от 9,30 ч. стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева

 

Биология и здравно образование ЗП – 24.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

Обща теория на счетоводството –РПП – 25.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

География и икономика –ЗП – 25.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева от ОУ с.Розино

 

 

Физика и астрономия – ЗП - 26.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Зорка Томова

 

Химия и опазване на околната среда –ЗП - 26.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

Физическо възпитание и спорт –ЗП – 27.08.2020 г. от 9,30 ч. – физкултурен салон

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Яна Цанкова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Румяна Велева

 

Макроикономика – ЗПП – 27.08.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Яна Цанкова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

История и цивилизация –ЗП - 28.08.2020 г. - . от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица Василева

 

 Право – ЗПП – 28.08.2020 г. – от 13,00 ч.  стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Бизнес комуникации – ЗПП – 31.08.2020 г. от 9,30 ч. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Информационни системи – ЗПП -  31.08.2020 г. - от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Счетоводство – учебна практика –ЗПП- 02.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

Работа с компютър в предприятието – УП– ЗПП 02.09.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

Английски език – ЗП -  03.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Красимира Атанасова от ОУ с.Розино

 

 

 

Етика и право – ЗП – 09.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

Информационни технологии – ЗП – 10.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по Информационни технологии, Стоянка Василева от ОУ –гр.Клисура

 

Български език и литература – ЗП – 11.09.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по БЕЛ, Елица Василева

 

Френски език – ЗП - 14.09.2020 г. – от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по Френски език, Пенка Кисьова

 

 

ХІІ-ти клас -  Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

           

 

Защита на гората – учебна практика – 24.08.2020 г.  от 9,30 ч. стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

      Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горска таксация – 25.08.2020 г.  -   от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горска таксация – учебна практика – 26.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Борба с ерозията – 27.08.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Лесоустройство – 28.08.2020 г. - . от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Лесоустройство – учебна практика - 28.08.2020 г. - . от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горски строежи – 31.08.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Механизация на дърводобива – 31.08.2020 г. - от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Иванка Кирова,  Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 

 

Механизация на дърводобива – учебна практика - 02.09.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горски транспорт – 02.09.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Витанова-Маркова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

 

Рибовъдно стопанство – теория – 03.09.2020 г. от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Горски строежи – учебна практика – 03.09.2020г. - от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

 

Биология и здравно образование ЗИП – 04.09.2020 г. от 9,30ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

Зоология ЗИП – 04.09.2020 г. от 13,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

Български език и литература – ЗИП – 11.09.2020 г. - от 9,30 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Съби Бараков, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Учител по БЕЛ, Елица Василева

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved