График за поправителни изпити в дневна форма сесия септември 2018г.

График за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в дневна форма на обучение през учебната 2017 / 2018 г. – сесия  СЕПТЕМВРИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VІІІ-ми  клас:

 

За специалност „Банково дело“:

  1. Бизнес комуникации  -  09.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

  1. Делова кореспонденция -  09. 2018 г. от 9.00 ч. – стая № 2  – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

За специалност „Горско стопанство и дърводобив:

 

           1.Метеорология -  05.09.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

            2..Анатомия и морфология на растенията – 07.09.2018 г.от 9,00 ч. стая № 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

 

3.Основи на горскостопанските дейности – 10.09.2018 г. – от 9,00 ч. стая № 1 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

            Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

  ІХ-ти  клас:

 

  1. Английски език – 07.09.2018 г. от 9,00 ч. стая № 2 етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, член Айлин Карасмаил

 

 

ХІ-ти клас:

 

  1. Бизнес комуникации – учебна практика - 09. 2018 г. от 9.00 ч. – стая №1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

2.Счетоводство – теория - – 07.09.2018 г. от  9,00 ч.стая № 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

           3.Счетоводство – учебна практика – 10.09.2018 г. – от 9,00 ч. – стая № 1  , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4.Статистика – 13.09.2018 г. – от 9,00 ч. – стая № 1, етаж ІІ

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

           Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov