Подкрепа за успех - 2020/2021

Проект "Подкрепа за успех",по който ще работим и тази учебна 2020-2021 година като ще се сформират 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения - по Български език и литература - 3 групи, по Математика - 1 група и по География и икономика - 1 група.

За повече информация  прочетете още>>