Училищни документи ПГ "Тодор Влайков" гр.Клисура
Училищни документи свързани с защитата на личните данни Файл
Вътрешни правила, декларации, заявления, политика за защита на личните данни, информация за родители, учители и ученици и др.  
© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова