ЗАПОВЕД   №   РД-06- 605 / 30.05.2023 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от VIII до ХІI– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2022 / 2023 година – сесия ЮНИ  2023,

                                 комисии за организиране на изпитите и комисии за оценяване на изпитите

В следствие на потвърдени случаи на Covid-19 в с. Розино се налага  следната промяна в графиците за допълнително обучение и проект "Подкрепа за успех".

За повече информация четете:


Заповед за ОТЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ по ПМС 100 от 21.05.2020 г. ЗА АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2020.

Промяна ГРАФИКА  на дейности по проект Подкрепа за успех и интереси от  24.08.2020 до 14.09.2020.

Комисия за приемане на документи и за записване на ученици в VІІІ-ми клас за учебната 2020/ 2021 година в ПГ по Икономика „Т. Влайков” – гр. Клисура 

 

Заповед за организиране и провеждане на допълнително обучение по ПМС от 21.05.2020 
Заповед за организиране на присъствено обучение в ПГИ Клисура
 
Промяна на дейности по проект Подкрепа за успех и интереси 
 
Декларация за съгласие (за родители)
 

 

---

Обява план прием за учебната 2019-2020г.  (от тук можете да изтеглите обявата в pdf формат)