График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІI – ти клас през учебната 2023 / 2024 г. – сесия Октомври 2023 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва: