График за изпити от VIII до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма на обучение през учебната 2020 / 2021 година – сесия Октомври  2020

 

VIII-ми клас: Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Шенол Вадетов Мехмедов

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език – Френски език - 13.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Информационни технологии - 19.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева– учител по информационни технологии в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. История и цивилизации – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Благовесна Славева Ковачка - учител по история  в ОУ „Христо Г.Данов“ – с. Клисура

 

 

 1. География и икономика - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Лиляна Желязкова Серкьова - учител по география в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 1. Философия - 29.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

Х-ти клас  -  Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

                        Специалност „Митническа и данъчна администрация“ – Недка

                                                  Симеонова Юлиянова

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език – Френски език - 13.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

 

 1. Математика /само Недка Юлиянова/ - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Информационни технологии - 19.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ариф Гаваз, Стоянка Василева– учител по информационни технологии в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. История и цивилизации – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Благовесна Славева Ковачка - учител по история  в ОУ „Христо Г.Данов“ – с. Клисура

 

 

 1. География и икономика - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Лиляна Желязкова Серкьова - учител по география в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр.Карлово

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Банково дело” – Хидает Метин Мехмед

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Чужд език –Английски език - 14.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Радостина Лилова

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Гражданско образование – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Чужд език по професията – Френски език - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1,

ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Михрибан Азизова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Лилова, учител по френски език от друго училище и/или Пенка Кисьова със специалност „Френски език“

  

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 Специалност “Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

                                                                   И Севинч Шерифова Дерменджиева

          

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 

 

 1. Свят и личност – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Предприемачество и дребен бизнес - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 1. Финанси – 29.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

Специалност „Банково дело“ – Емил  Аниев Лозанов

 

 

 1. Български език и литература - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 

 1. Математика - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Диляна Мурджева – учител по математика в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 

 1. Свят и личност – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Закир Софу, Григор Марков

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

5.Предприемачество - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

 1. Чужд език по професията –Английски език - 29.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Минчо Вълчев

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Радостина Лилова

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 Специалност “Горско стопанство и дърводобив“ –

  Исмет Айгюн Джамбаз и Ниази Гюрай Менеше

 

 

 1. Български език и литература  /Ниази Менеше/ - 12.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Даниела Минчева, Христина Калчева

 

 1. Горски транспорт – теория /Ниази Менеше/ - 15.10.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, Съби Бараков

 

 1. Механизация на дърводобива – учебна практика /Ниази и Исмет/  – 22.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, Съби Бараков

 

 1. Физическо възпитание и спорт /Ниази Менеше/  – 26.10.2020 г. – от 15,00 ч. – физкултурен салон,  етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Минчо Вълчев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев, Живко Светославов Воденичаров – учител по Физическо възпитание и спорт  в ОУ „Христо Г.Данов“ –гр.Клисура

 

 1. Борба с ерозията – теория  /Исмет Джамбаз/ - 27.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Иван Илиев

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Защита на гората –теория /Ниази Менеше/  - 28.10.2020 г. от 15,00 ч. –стая № 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Защита на гората – учебна практика /Исмет и Ниази/ - 29.10.2020 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Деница Лалова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

 

 1. Горска таксация – теория /Исмет и Ниази/ - 02.11.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член  Минчо Вълчев

Гграфик за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Октомври  2019 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Банково дело” – изпити за определяне на годишна оценка

           Афродита Янкова Георгиева

 

1.Здравословни и безопасни условия на труд  – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

 1. Основи на счетоводството – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

Х-ти клас – специалност „Бизнес администрация“ – Петя Атанасова Стойчева

 • Специалност „Малък и среден бизнес“ – Анка Атанасова Караджова

 

 

 1. Право – 010.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Чужд език – Френски език – 14.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

 1. Обща теория на счетоводната отчетност – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Румена Милова, Михрибан Азизова

 

 

 1. Биология и здравно образование – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

 1. Бизнес комуникации – 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Етика и право - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

      Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 1. Физика и астрономия - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Информационни системи – 23.10. 2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Химия и опазване на околната среда – 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

 

 1. Стенография - 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Работа с компютър в предприятието - 28.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Стенография – учебна практика -- 28.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-    Лучко Гергинов Колев - Специалност „Малък и среден бизнес“

-    Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

1.Български език и литература – 07.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизации - 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

 1. Философия - 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков,

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 23.10.2019 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев , Румяна Велева

 

 1. Право – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 25.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Радостина Петрова

 

 

 

ХІІ- ти клас – изпити за определяне на годишна оценка

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

          

 1. Български език и литература – 07.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 

 1. Математика – 09.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност – 11.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

   Комисия по оценяването: Председател –Закир Софу,  Григор Марков

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 14.10.2019 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Иван Илиев , Румяна Велева

 

 1. Предприемачество – 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Защита на гората - 16.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 18.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Яна Цанкова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Финанси – 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Яна Цанкова

   Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Защита на гората – учебна практика- 21.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

 1. Икономика на предприятието – 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, Михрибан Азизова

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Мария Драганова

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2019 / 2020 година

ІХ-ти клас: Специалност „Банково дело” – Афродита Янкова Георгиева

ІХ-ти клас: Специалност „Банково дело” – Афродита Янкова Георгиева

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Основи на счетоводството

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Х-ти клас –   Петя Атанасова Стойчева – специалност „Бизнес администрация“

 • Анка Атанасова Караджова – специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Право

/Анка Караджова/

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Чужд език – френски

/П.Стойчева/

14.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

3.

Обща теория на счетоводната отчетност /А.Караджова/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Биология и здравно образование

/П.Стойчева/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Бизнес комуникации

/А.Караджова/

18.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Етика и право

/А.Караджова/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Физика и астрономия

/П.Стойчева/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Информационни системи

/А.Караджова/

23.10.2019 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

9.

Химия и опазване на околната среда

/П.Стойчева/

23.10.2019 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

10.

Счетоводство – учебна практика

/А.Караджова/

 

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

11.

Стенография

/П.Стойчева/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

12.

Работа с компютър в предприятието

/А.Караджова/

 

 

28.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

13.

Стенография – учебна практика

/П.Стойчева/

28.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ- ти клас – Лучко Гергинов Колев – специалност „Малък и среден бизнес“

 • Недка Христова Шанова – специалност „Митническа и данъчна администрация“

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

07.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Английски език – първи чужд език

/Н.Шанова/

09.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Математика

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

История и цивилизация

18.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Философия

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

23.10.2019 от 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

 

7.

Право

/Н.Шанова/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Бизнес комуникации

/Л.Колев/

25.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

9.

Финанси

/Н.Шанова и Л.Колев/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

10.

Отчитане на външнотъргов-

ски сделки

/Н.Шанова/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

11.

Икономика на предприятието

/Н.Шанова и Л.Колев/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

07-31.10.2019

Януари

01-31.01.2020г.

Юни

01-31.06.

2020 г.

12.

Отчитане на външнотъргов-ски сделки – УП

/Н.Шанова/

 

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

13.

Счетоводство на предприятието

/Л.Колев/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

14.

Организация и технология на митническата дейност

/Н.Шанова/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

15.

Бизнес комуникации – УП

/Л.Колев/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

16.

Организация и технология на данъчната дейност

/Н.Шанова/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

17.

Маркетинг

/Л.Колев/

 

20.01.2020 г. 2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

18.

Статистика

/Н.Шанова/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

19.

Счетоводство на предприятието – УП

/Л.Колев/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

20.

Организация и функциониране на митническата дейност - УП

/Н.Шанова/

 

 

 

08.06.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

21.

Организация и функциониране на данъчната администрация - УП

/Н.Шанова/

 

 

10.06.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

22.

Работа с компютър в предприятието

/Л.Колев/

 

 

10.06.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

23.

Работа в учебно предприятие- УП

/Н.Шанова/

 

 

12.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Производствена практика

/Н.Шанова /

 

 

15.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

География и икономика – ЗИП

/Н.Шановаи Л.Колев//

 

 

17.06. . 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Финансов и данъчен контрол ЗИП  /Н.Шанова /

 

 

19.06. 2020 г.   от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Документи и документо-оборот ЗИП /Н.Шанова и Л.Колев/

 

 

22.06.2020 от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

ХІІ -ТИ КЛАС:

 

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 1. Специалност “Бизнес администрация“ – Десислава Евтимова Пашкулска

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

07.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

09.10.2019 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3.

Свят и личност

11.10.2019 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

/всички спец./

14.10.2019 г. от 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Предприема-чество

/спец.МДА/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Защита на гората

/спец.ГСД/

16.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Чужд език по професията – Английски език

/всички спец./

18.10.2019 г. от 15,00ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Финанси

/спец.МДА/

 

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

Защита на гората – УП

/спец.ГСД/

21.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

Икономика на предприятието

/спец.МДА/

23.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Счетоводство – УП

/спец.БАдм./

23.10.2019 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Международно и данъчно законодателство

/спец.МДА/

 

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Организация и управление на предприятието /спец.МСБ/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Горска таксация

/спец.ГСД/

 

08.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №  2,

 етаж ІІ

 

 

 

 

 

Външна търговия

/спец.МДА/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Предприема-чество и дребен бизнес /спец.МСБ/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

Лесоустройство

/спец.ГСД/

 

10.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

 етаж ІІ

 

 

 

Организация и технология на митническата дейност

/спец.МДА/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Оперативен мениджмънт

/спец.МСБ/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борба с ерозията

/спец.ГСД/

 

13.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Организация и технология на данъчната дейност

/спец.МДА/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борси и борсови операции

/спец.МСБ/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Горска таксация – УП

/спец.ГСД/

 

15.01.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

 етаж ІІ

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Валута и валутен контрол

/спец.МДА/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Работа с компютър в предприятието – УП /спец.МСБ/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Лесоустройство - УП

/спец.ГСД/

 

17.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Международни плащания

/спец.МДА/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Бизнес комуникации на чужд език – УП /спец.МСБ/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Борба с ерозията – УП

/спец.ГСД/

 

20.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №2, етаж ІІ

 

 

Организация и функциониране на митническата дейност - УП

/спец.МДА/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

Механизация на дърводобива

/спец.ГСД/

 

22.01.2020 г.  от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Горски транспорт

/спец.ГСД/

 

24.01.2020 г.   от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Горски строежи

/спец.ГСД/

 

27.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Рибовъдно стопанство

/спец.ГСД/

 

 

 

29.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Механизация на дърводобива –УП

/спец.ГСД/

 

 

31.01.2019 г. от 15,00 ч.

Стая № 2,

етаж ІІ

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2019

Януари

01-31.01.2020.

Април

01-30.04.

2020 г.

 

Организация и функциониране на данъчната администрация -УП

/спец.МДА/

 

 

06.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Горски транспорт - УП

/спец.ГСД/

 

 

06.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

Международни плащания –УП

/спец.МДА/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Бизнес проект- УП

/спец.МСБ/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Горски строежи – УП

/спец.ГСД/

 

 

08.04.2020 г. от 15,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

 

Производствена практика

 

 

27.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Български език и литература – ЗИП /спец.МДА и ГСД/

 

 

10.04.2020  г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Биология и здравно образование ЗИП /спец.МДА и ГСД/

 

 

21.04.2020  г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Мениджмънт на предприятието ЗИП

/спец.МДА/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Връзки с обществеността ЗИП /спец.МСБ/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

Зоология –ЗИП

/спец.ГСД/

 

 

23.04.2020 г. . от 15,00 ч.

Стая № 2 , етаж ІІ

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2018 / 2019 година

 

Х-ти клас: Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Анка Атанасова Караджова

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Юни

01-31.06.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

12.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

17.10.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

История и цивилизация

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

География и икономика

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

8.

Етика и право

 

08.01.2019 г.

 от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

9.

Биология и здравно образование

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Физкултурен салон

 

13.

Макроиконо-мика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

 

05.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

10.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Бизнес комуникации

 

 

13.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

17.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

20.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

24.06.2018 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

 

 

ХІ -ТИ КЛАС:

 

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 1. 2. Специалност „Бизнес администрация“ – Айше Станиславова Бошнакова

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08.10 -31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Юни

01-31.06.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

История и цивилизация

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Философия

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2018 г. от 15,00ч. Физкултурен салон

 

 

7.

Бизнес комуникации

 

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

9.

Счетоводство на предприятието

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

10.

 

 

 

Маркетинг

 

 

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

11.

Финанси

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

05.06.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

География и икономика - ЗИП

 

 

10.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

 

 

13.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Документи и документообо-рот ЗИП

 

 

17.06.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Производствена практика

 

 

24.06.2018 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

ХІ-ти клас – Айше Станиславова Бошнакова – специалност „Бизнес администрация“

 

1.

Счетоводство

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

2.

Счетоводство –учебна практика

22.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

3.

Статистика

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ-ти КЛАС

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Айтен Алиева Асанова

- Петранка Йозова Атанасова

 1. Специалност „Бизнес администрация” - Севинч Шерифова Дерменджиева – удебелените наименования на учебните предмети се отнасят и за специалност „Бизнес администрация“ и за специалност „Малък и среден бизнес“

 

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Април

01-30.04.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

08.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Чужд език по професията – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Свят и личност

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Физическо възпитание и спорт

26.10.2018 г. от 15,00ч. Физкултурен салон

 

 

6.

Икономика на предприятието

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

7.

Организация и управление на предприятието

31.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Предприема-чество и дребен бизнес

 

10.01.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

9.

Оперативен мениджмънт

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

10.

Борси и борсови операции

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

11.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – уч.практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Бизнес проект

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Български език и литература - ЗИП

 

 

10.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Биология и здравно образование ЗИП

 

 

15.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Връзки с обществеността ЗИП

 

 

17.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Производствена практика

 

 

24.04.2019 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

Професионална подготовка за специалност „Бизнес администра-ция” – Севинч Дерменджиева

 

 

 

1.

Финанси

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

 

14.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

3.

Маркетинг

 

16.01.2019г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  2

 

4.

Счетоводство – учебна практика

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

5.

Делова кореспонденция – уч.практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ, стая №  1

 

 

6.

Документационна дейност и работа с офис техника

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

7.

Работа в учебно предприятие – уч.практика

 

 

08.04.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

8.

Подготовка за мениджърски проект – уч.практика

 

 

22.04.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

 1. Специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска

 

Изпитни сесии

Октомври

08-31.10.2018

Януари

01-31.01.2019г.

Април

01-30.04.

2019 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Чужд език по професията – Английски език

10.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

15.10.2018 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

24.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Статистика

29.10.2018 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

 

5.

Бюджетно счетоводство

 

18.01.2019 г. От 15,00 ч. Етаж ІІ,

стая №  1

 

6.

Бюджетно счетоводство – учебна практика

 

21.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ, стая №  1

 

 

7.

Биология и здравно образование ЗИП

 

24.01.2019 г. От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2018 / 2019 г. – сесия Октомври  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

Х-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

                       самостоятелна форма – изпити за определяне на годишна оценка

           Анка Атанасова Караджова

 

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Френски език – 12.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 17.10.2018 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Донка Геровска,  Виолета Цветкова

 

6.История и цивилизации -  22.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

7.География и икономика - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, учител от ОУ „Хр.Данов“ – с.Розино

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

-  Емил Цветанов Цанков

-  Лучко Гергинов Колев

-  Мария Илиева Канова

-  Метин Кадиров Кадиров

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Английски език – ЗП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 15.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - - В.Берберова, Т. Иванова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизации - 22.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Елица  Василева

 

 1. Философия - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Бизнес комуникации – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

ХІ- ти клас –  специалност „Бизнес администрация“ – Айше Станиславова Бошнакова

 1. Счетоводство – 15.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

     Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Счетоводство – учебна практика - 22.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Статистика – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

ХІІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” 

                       самостоятелна форма – изпити за определяне на годишна оценка

            -   Айтен Алиева Асанова

-    Петранка  Йозова Топалска

          

1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

   Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Икономика на предприятието - 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

 1. Организация и управление на предприятието – 31.10.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Ив.Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова, член Ненка Кунчева

 

Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

 

        1.Български език и литература – 08.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

   Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 26.10.2018 г. от 15,00 ч. във физкултурния салон, етаж 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, В.Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Радина Пулева, Румяна Велева

 

 1. Финанси – 29.10.2018 г. 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

Специалност „Банково дело“ – Гергана Димитрова Бахчеванска:

 

 1. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 10.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

 1. Математика – 15.10.2018 г. от 15.00 ч.  стая 1, ІІ етаж

 Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Т. Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

 1. Свят и личност - 24.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 1. Статистика – 29.10.2018 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД-06-32 / 19.09.2017 г.

 

            На основание чл.258, ал.1, чл.129, ал.1 от ЗПУО,чл.107, чл.107,ал.1, чл.108, ал.2, чл.112, ал.1т.2 от ЗПУО и подадени заявления от учениците,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ГРАФИК  НА  ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

       за учебната 2017 / 2018 година

 

ІХ-ти клас: Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Анка Атанасова Караджова

- Георги Севдов Петров

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-31.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

16.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информатика

23.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

Информационни технологии

25.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

7.

История и цивилизация

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

стая № 1, етаж ІІ

 

8.

География и икономика

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

9.

Психология и логика

 

15.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Биология и здравно образование

 

17.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Физика и астрономия

 

22.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Химия и опазване на околната среда

 

 

06.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

14.

Микроиконо-мика

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Компютърен машинопис – учебна практика

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 Х -ТИ КЛАС:

 

1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-31.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3.

ІІ чужд език – Френски език

16.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Информационни технологии

25.10.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

Комп.зала №  2 /голяма/

 

 

6.

История и цивилизация

27.10.2017

От 15,00 ч.

                                                    стая № 1, етаж ІІ

 

 

7.

География и икономика

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

8.

Етика и право

 

15.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Биология и здравно образование

 

17.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Физика и астрономия

 

22.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Химия и опазване на околната среда

 

24.01.2018г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

Професионална подготовка за специалност „Малък и среден бизнес”

 

 

 

13.

Макроиконо-мика

 

26.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Обща теория на счетоводството

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

Право

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Бизнес комуникации

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Информационни системи

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Счетоводство – учебна практика

 

 

18.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

19.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

 

 

  

ХІ-ти КЛАС

1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Айтен Алиева Асанова

- Николай Валериев Деянов

- Петранка Йозова Атанасова

2. Специалност „Бизнес администрация”  - Севинч Шерифова Дерменджиева

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Юни

01-30.06.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

І чужд език – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

3

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

4.

История и цивилизация

27.10.2017

От 15,00 ч.

                                                    стая № 1, етаж ІІ

 

 

5.

Философия  

23.10.2017 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

6.

Физическо възпитание и спорт

 

 

07.06.2018

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

7.

Бизнес комуникации

30.10.2017  от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Икономика на предприятието

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

9.

Счетоводство на предприятието

 

10.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Маркетинг

 

12.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Финанси

 

15.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

18.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Счетоводство на предприятието – учебна практика

 

22.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Работа с компютър в предприятието – учебна практика

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

15.

География и икономика - ЗИП

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

16.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

17.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

18.

Производствена практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

 

Професионална подготовка за специалност „Бизнес администрация”

 

 

 

1.

Бизнес комуникации

30.10.2017  от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

2.

Право

 

08.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

3.

Счетоводство

 

10.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

4.

Статистика

 

12.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

5.

Мениджмънт на предприятието

 

15.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

 стая №  1

 

 

6.

Счетоводство – учебна практика

 

18.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

7.

Бизнес комуникации – учебна практика

 

22.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

8.

Делова кореспонденция

 

 

05.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

9.

Делова кореспонденция – учебна практика

 

 

      08.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

10.

Производствена практика

 

 

20.06.2018 г.

От 15,00 ч. в компютърна зала

 № 2, етаж ІІІ /голяма/

11.

География и икономика - ЗИП

 

 

11.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

12.

Финансов и данъчен контрол - ЗИП

 

 

13.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

13.

Документи и документо-оборот - ЗИП

 

 

15.06.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

 

 

 

 ХІІ -ТИ КЛАС

1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров

 

 

 

Изпитни сесии

Октомври

01-31.10.2017

Януари

01-31.01.2018г.

Април

01-30.04.

2018 г.

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

Изпити

дати

 

 

1.

Български език и литература

09.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

2.

Математика

19.10.2017 г., от 15,00 ч

 стая № 1, етаж ІІ

 

 

3

Свят и личност

23.10.2017 г. от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

4.

Физическо възпитание и спорт

11.10.2017

От 15,00 ч.

Физкултурен салон

 

 

5.

Чужд език по професията – Английски език

12.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

6.

Защита на гората

16.10.2017 г. от 15,00 ч.

Стая №1, етаж ІІ

 

 

7.

Защита на гората – учебна практика

13.10.2017 от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

8.

Горска таксация

25.10.2017 г.

от 15,00ч. Етаж ІІ,

стая № 1, етаж ІІ

 

 

 

 

9.

Лесоустройство

 

09.01.2018

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

10.

Борба с ерозията

 

11.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

11.

Горска таксация – учебна практика

 

16.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

12.

Лесоустройство – учебна практика

 

19.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

13.

Борба с ерозията – учебна практика

 

23.01.2017 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

14.

Механизация  на дърводобива

 

25.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

15.

Горски транспорт

 

29.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

16.

Горски транспорт – учебна практика

 

30.01.2018 г.

От 15,00 ч.

Етаж ІІ,

стая №  1

 

17.

Горски строежи

 

 

10.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

18.

Рибовъдно стопанство

 

 

12.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

19.

Механизация  на дърводобива – учебна практика

 

 

16.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

20.

Горски строежи – учебна практика

 

 

18.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

21.

Производствена практика

 

 

20.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

22.

Български език и литература – ЗИП

 

 

23.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

23.

Биология и здравно образование – ЗИП

 

 

25.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

24.

Геоикономика - ЗИП

 

 

27.04.2018 г.

От 15,.00 ч. – Етаж 2, стая № 1

 

 

График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия Октомври  2016

           Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия Октомври  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ІХ-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

           Анка Атанасова Караджова

           Георги Севдов Петров

 

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

 /Анка Караджова и Георги Петров/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3. Френски език  – 16.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Информатика  – 23.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2 /голяма/, стая 1, ІІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 25.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

/Анка Караджова и Георги Петров/

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

 

Х- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес”

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

- Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3. Френски език  – 16.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Пенка Кисьова

 

4.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

5.Информационни технологии  – 25.10.2017 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2/голяма/ ,стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, Р. Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

6.История и цивилизация -  27.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 

ХІ- ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” 

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

            -   Айтен Алиева Асанова

-   Николай Валериев Деянов

-   Петранка  Йозова Топалска

 Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

          

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Английски език – ЗП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

3.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4. Философия -  23.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

5.История и цивилизация -  27.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

6. Бизнес комуникации – 30.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 

ХІІ клас – специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров -  самостоятелна форма:

 

1.Български език и литература – 09.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Елица Василева

 

2. Физическо възпитание и спорт – 11.10.2017 г. – от 15,00 ч.  – физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Румяна Велева

 

 

3. Чужд език по професията -Английски език – ЗПП – 12.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

4. Защита на гората – учебна практика – 13.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Р.Петрова, М. Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

5. Защита на гората – 16.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

       Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, Весела Берберова

 

 

6.Математика  – 19.10.2017 г. от 15.00 ч. /, стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

7.Свят и личност -  23.10.2017 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

 

8. Горска таксация – 25.10.2017 г.  от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж –

    Комисия по организиране на изпита /квестори/ Н.Кунчева, Р. Петрова

 

    Комисия по оценяването: Председател –Съби Бараков, Весела Берберова

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

ЗАПОВЕД   №   РД-06- 18 / 20.09.2016 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2016 / 2017 година – сесия Октомври  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл.7, ал.3, т.2, чл.38, ал.1, т.1, чл.40, ал.1 т.1 и т.2 и чл.40, ал.4  и ал.6 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  подадени заявления от учениците

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Октомври  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас –  специалност „Малък и среден бизнес” и специалност „Банково дело”,  

                       самостоятелна форма изпити за определяне на годишна оценка

           Айтен Асанова, Милен Христов, Николай Деянов, Петранка Топалска,

           Райна Димитрова и Стефка Чакърова :

 

1.Български език и литература – 06.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

2. Английски език – ЗП – 11.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

3. Математика – 14.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4.Информационни технологии  – 17.10.2016 г. от 15.00 ч. комп.зала № 2,тая 1, ІІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5.История и цивилизация -  19.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

6. Физическо възпитание и спорт – 21.10.2016 г. от  15.00 ч. физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

7.География и икономика -  24.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Мария Каменова

 

8. Френски език  ЗП – 26.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Станимира Васева

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация” - Бина Иглева, Севда Джин,  Румен Караджов, Николинка Сергеева, Кирил Дочев, Нелина Мустафова -  самостоятелна форма:

 

1.Български език и литература – 06.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Марин Цветков

 

2. Чужд език по професията - Английски език – ЗПП – 11.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1,

                                                                                                                    ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, Айлин Карасмаил

 

3. Математика – 14.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, Виолета Цветкова

 

4. Свят и личност -  19.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - М.Драганова, Н.Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

5. Физическо възпитание и спорт – 21.10.2016 г. от  15.00 ч. физкултурен салон

Комисия по оценяването: Председател –Стоянка Василева, Румяна Велева

 

6. Предприемачество – 24.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева , член  Мария Драганова

 

 7. Финанси  – 26.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

8. Икономика на предприятието – 28.10.2016 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

         Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков , Стоянка Василева

         Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяването и в срок до 02.10.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали

·         Критерии за оценяване

Продължителността на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Място за проверка и оценка на изпитните работи – учителската стая в работно време – от 8,30 ч. до 17.00 ч.

Всички изпити се записват от видеокамерите, като записите се съхраняват на външен хард диск  в дирекцията на гимназията до края на учебната година – 14.09.2017 г.

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представи на директора протокола за резултати от провеждането на изпита / с индивидуални  оценки на двамата членове от комисията за оценяването и обща окончателна оценка/ .

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят на директора  протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

Директор: /  Р.Милова /

 

© 2016 -2020 PGI Klisura. All Rights Reserved Данни за контакти: гр.Клисура, п.к.4341, общ.Карлово, обл.Пловдив, ул."Елена и Андон Станеви" № 3 тел.0894438342, 03137 2023, факс 03137 2007 Р. Милова