ЗАПОВЕД   №   РД-06- 231  / 28.01.2019 г.

   ОТНОСНО:   Промяна в графика  за изпитите на учениците, обучавани в самостоятелна форма от Х –ти до ХІІ-ти клас за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г, изменение на Заповед № РД-06-175 / 21.12.2018 г. и Заповед № РД-06-215 / 21.01.2019 г.

Публикувано от сайта на РУО Пловдив:

12 и 13 януари 2017 г. - неучебни дни за всички училища на територията на област Пловдив

Уважаеми ученици, родители и учители,

 В Регионално управление на образованието - Пловдив постъпи писмо от директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив, с което се предписва удължаване на ваканцията за всички училища на територията на област Пловдив до 15.01.2017 г., включително за училищата от гр. Пловдив. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 16.01.2017 г.

 Рангел Райчев - старши експерт по организация на средното образование

>> За повече информация прочетете >> ТУК

Във връзка с удължената ваканция поради влошените метеорологични условия се налагат промени в датите за изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение.
Те касаят предметите :

1. Етика и право 12.01.2017 г. от 15,00 ч. - за 10 клас.
2. Биология и здравно образование17.01.2017 г. от 15.00 ч. - за 10 клас.
3. Физика и астрономия - 24.01.2017 г. от 15,00ч. - за 10 клас.
4.Организация и технология на данъчната дейност16.01.2017 г. от 15,00 ч. - за 12 клас.

Актуализацията на датите по съответните предмети е извършена и в страницата на категорията за "Самостоятелна форма" --> ТУК

График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия Януари  2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:  специалност „Банково дело” – Стефка Янкова Чакърова

         специалност „Малък и среден бизнес” :

            - Айтен Алиева Асанова

            - Милен Христов Христов

            - Николай Валериев Деянов

            - Петранка Йозова Топалска

            - Райна Иванова Димитрова

 

1.Етика и право - 12.01.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Григор Марков

 

2. Биология и здравно образование – 17.01.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Станислав Джапаров,  член Зорка Томова

 

3. Физика и астрономия – 24.01.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия  за организиране на изпита /квестори/ : Татяна Иванова, Стоянка Василева 
Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

4. Химия и опазване на околната среда  – 16.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров,  член Зорка Томова

 

5. Макроикономика / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 18.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6. Обща теория на счетоводната отчетност / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 20.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

7. Право / за спец. „Малък и среден бизнес”   – 23.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

ХІІ клас – специалност „Митническа и данъчна администрация”:

                  - Бина Харалампиева Иглева

                  -Севда Ибрямова Джин

   - Румен Атанасов Караджов

                  - Кирил Трифонов Дочев

   - Нелина Асанова Мустафова

                  - Николинка Личева Сергеева

 

1.Организация и технология на данъчната дейност - 16.01.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

2. Международно и данъчно законодателство – 18.01.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка  Василева

 Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова,  член Ненка Кунчева

 

3. Външна търговия – 20.01.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4. Организация и технология на митническата дейност  – 23.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

5. Валута и валутен контрол  – 25.01.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Международни плащания  – 27.01.2017 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ХІб клас / единадесети клас/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2017

 

 

 

 

1.

История и цивилизация

14.01.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Мария Драганова

Иванка Кирова

 

Григор Марков

Стоянка Василева

2.

Бизнес комуникации

21.01.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

3.

Финанси

28.01.2017  г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2017

 

 

 

 

4.

Български език и литература

04.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков Стоянка Василева

Татяна Иванова

Марин Цветков

5.

Философия

11.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

6.

Икономика на предприятието

18.02.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

 

Януарска и Февруарска  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЯНУЯРИ 2017

 

 

 

 

1.

Български език и литература

07.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Марин Цветков

2.

Математика

14.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

3.

Информационни

технологии

21.01.2017  г.

9,30

Етаж ІІІ, компютърна зала №1

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

4.

География и икономика

28.01.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Анета Петриева

 

 

Сесия ФЕВРУАРИ 2017

 

 

 

 

5.

ІІ чужд език – Френски език

04.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

6.

Информатика

11.02.2017 г.

9,30

Комп.зала № 1 етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

7.

История и цивилизация

18.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

8.

Психология и логика

25.02.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov