КОМИСИИ 

за провеждане на Поправителна СЕПТЕМВРИЙСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година с учениците от ХІІ б клас, задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Икономика на предприятието - ЗПП

04.09.2018 г.

9,00  ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Иванка Кирова

Татяна Иванова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

2.

Български език и литература - ЗИП

04.09.2018 г.

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

3.

Предприемачество и дребен бизнес- ЗПП

05.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

4.

Свят и личност - ЗП

05.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

 

Григор Марков

Стоянка Василева

 

5.

Чужд език по професията – Английски език - ЗПП

07.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

6.

Организация и управление на предприятието - ЗПП

07.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

7.

Бизнес комуникации - УП

10.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

8.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

10.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

9.

Оперативен мениджмънт - ЗПП

11.09.2018 г.

10,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

 

10.

Борси и борсови операции - ЗПП

11.09.2018 г.

14,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

11.

Връзки с обществеността - ЗИП

12.09.2018 г.

10,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – ЗПП

12.09.2018 г.

14,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

13.

Бизнес проект – УП - ЗПП

13.09.2018 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

14.

Производствена практика

13.09.2018 г.

13,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

График за провеждане на поправителни изпити за ученици обучавани в дневна форма на обучение през учебната 2017 / 2018 г. – сесия  СЕПТЕМВРИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VІІІ-ми  клас:

 

За специалност „Банково дело“:

  1. Бизнес комуникации  -  09.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

  1. Делова кореспонденция -  09. 2018 г. от 9.00 ч. – стая № 2  – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

За специалност „Горско стопанство и дърводобив:

 

           1.Метеорология -  05.09.2018  г. от  9.00 ч. – стая №  1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Гр.Марков

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, Съби Бараков

 

            2..Анатомия и морфология на растенията – 07.09.2018 г.от 9,00 ч. стая № 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

 

3.Основи на горскостопанските дейности – 10.09.2018 г. – от 9,00 ч. стая № 1 , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

            Комисия по оценяването: Председател – Весела Берберова, член Съби Бараков

  ІХ-ти  клас:

 

  1. Английски език – 07.09.2018 г. от 9,00 ч. стая № 2 етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, член Айлин Карасмаил

 

 

ХІ-ти клас:

 

  1. Бизнес комуникации – учебна практика - 09. 2018 г. от 9.00 ч. – стая №1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

2.Счетоводство – теория - – 07.09.2018 г. от  9,00 ч.стая № 1, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

           3.Счетоводство – учебна практика – 10.09.2018 г. – от 9,00 ч. – стая № 1  , етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4.Статистика – 13.09.2018 г. – от 9,00 ч. – стая № 1, етаж ІІ

            Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

           Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ  
за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Счетоводство на

Предприятието – учебна практика

04.09.2017

9,00 ч.

Стая № 1, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Ненка Кунчева

Мария Драганова

2.

История и цивилизация

05.09.2017

9,00 ч.

Комп.зала № 1 , етаж 3

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

3.

Български език и литература

07.09.2017 г.

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

4.

Бизнес комуникации

08.09.2017

9,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

 

Поправителна СЕПТЕМВРИЙСКА изпитна сесия
за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Английски език

04.09.2017 г.

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Айлин Карасмаил

 

2.

Френски език

04.09.2017 г.

13.00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

3.

Информатика

05.09.2017 г.

9,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

4.

Информационни технологии

05.09.2017 г.

13,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

5.

Психология и логика

07.09.2017

9,00

Стая № 1 етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

6.

Микроикономика

07.09.2017

13.00

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

7.

Право

08.09.2017

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

8.

Текстообработка - УП

08.09.2017

13.00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Съби Бараков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

9.

История и цивилизация

11.09.2017 г.

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

10

География и икономика

11.09.2017 г.

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Мария Драганова

 

Григор Марков

Анета Петриева

11.

Физика и астрономия

12.09.2017

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

12.

Български език и литература

12.09.2017

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Татяна Иванова

Стоянка Василева

13.

Химия и опазване на околната среда

13.09.2017 г.

13,00

Стая № 1, етаж ІІ

Станимира Васева

Татяна Иванова

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

14.

Биология и здравно образование

13.09.2017 г.

9,00

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved