График за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VІІІ-ми /осми/ клас  през учебната 2017 / 2018 г. – сесия ЮНИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

VІІІ-ми клас:          

                        - Ерджан Метин Мехмед -  специалност „Горско стопанство и дърводобив“

                        - Иван Милков Димитров – специалност „Банково дело“

 

1.Математика  - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова,  член Виолета Цветкова

 

 1. Български език и литература – 13.06.2018 г. - от 15,00 ч стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

3.Френски език  – 14.06.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Татяна Иванова, член Пенка Кисьова – ОУ Кърнаре

 

 1. Информационни технологии – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Виолета Цветкова

 

 1. История и цивилизация – 18.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

6.География и икономика – 19.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков, Веселина Делчева – ОУ Розино

 

 1. Философия - – 20.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Стоянка Василева

 

 1. Биология и здравно образование – 21.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова ОУ Клисура

 

 1. Физика и астрономия – 22.06.2018 . - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова,  член Виолета Цветкова

 

10.Химия и опазване на околната среда – 25.06.2018 г. - – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова – ОУ Клисура

 

11.Изобразително изкуство – 26.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Румяна Велева – ОУ Клисура

 

12.Физическо възпитание и спорт – 27.06.2018 г.  – от 15,00 ч., физкултурен салон, спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева- ОУ Клисура

 

 1. Предприемачество – 28.06.2018 г. - – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия ЮНИ  2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ІХ-ти клас:     специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                        - Георги Севдов Петров

 

1.Химия и опазване на околната среда  - 06.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Микроикономика – 12.06.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Право – 13.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Компютърен машинопис – учебна практика – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Радостина Петрова

 

 

 

Х клас – специалност „Митническа и данъчна администрация”:

 

- Емил Цветанов Цанков

-Лучко Гергинов Колев

-Марин Колев Чалъмов

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 1. Обща теория на счетоводството – 05.06.2018 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Право – 12.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател- Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 13.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, Мария Драганова

 

 1. Информационни системи – 15.06.2018 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Радостина Петрова

 

6.Счетоводство – учебна практика  – 18.06.2018 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Работа с компютър в предприятието – учебна практика -20.06.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

ХІ-ти клас:    1. специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Айтен Алиева Асанова

                        - Николай Валериев Деянов

                                    - Петранка Йозова Атанасова

 1. Специалност „Бизнес администрация” – Севинч Шерифова Дерменджиева

Изпитите  за специалност „Малък и среден бизнес“ са:

 1. Работа с компютър в предприятието – учебна практика -05.06.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. География и икономика – ЗИП - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева

 

 1. Финансов и данъчен контрол ЗИП – 13.06.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева

 

 1. Документи и документооборот – ЗИП – 15.06.2018 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова,

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Производствена практика - 20.06.2018 г. - от 15,00 ч., компютърна зала №2 /голяма / етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Мария Драганова

 

За специалност „Бизнес администрация” – изпитите на Севинч Дерменджиева са:

 

 1. Делова кореспонденция - 05.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

 1. Физическо възпитание и спорт – 07.06.2018 г. - от 15,00 ч.– физкултурен салон/спортна площадка

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, член Румяна Велева

 

 1. Делова кореспонденция – учебна практика – 08.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател-  Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. География и икономика – ЗИП - 12.06.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева

 

 1. Финансов и данъчен контрол ЗИП – 13.06.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Ненка Кунчева

 

 1. Документи и документооборот – ЗИП – 15.06.2018 г. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Весела Берберова,

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Производствена практика - 20.06.2018 г. - от 15,00 ч., компютърна зала №2 /голяма / етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Радостина Петрова , член Мария Драганова

 

 Поправителна ЮНСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година с учениците от ХІІ б клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Икономика на предприятието - ЗПП

12.06.2018 г.

15,00  ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

2.

Български език и литература - ЗИП

13.06.2018 г.

15,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

3.

Предприемачество и дребен бизнес- ЗПП

14.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

4.

Бизнес комуникации - УП

15.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

5.

Свят и личност - ЗП

18.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

6.

Чужд език по професията – Английски език - ЗПП

19.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

7.

Организация и управление на предприятието - ЗПП

20.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова Съби Бараков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

8.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

21.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

9.

Оперативен мениджмънт - ЗПП

22.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

 

10.

Борси и борсови операции - ЗПП

25.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

11.

Връзки с обществеността - ЗИП

26.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – ЗПП

27.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

13.

Бизнес проект – УП - ЗПП

28.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

14.

Производствена практика

29.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

ПОПРАВИТЕЛНА ЮЛСКА СЕСИЯ  за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

  

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

История и цивилизация

03.07.2017

9,00

Стая № 3, етаж 2

Станимира  Васева

Татяна Иванова

Григор Марков

Стоянка Василева

2.

География и икономика – ЗИП

03.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж 2

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Григор Марков

Анета Петриева

3.

Математика

04.07.2017

9,00

Стая № 3, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

4.

Финанси

04.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж 2

Григор Марков

Стоянка Василева

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

5.

Философия

05.07.2017

9,00

Стая № 2, етаж 2

Мария Драганова

Ненка Кунчева

Григор Марков

Стоянка Василева

6.

Български език и литература

05.07.2017

13,00

Комп. зала № 1, ет.3

Ненка Кунчева Мария Драганова

Татяна Иванова

Стоянка Василева

7.

Икономика на предприятието

07.07.2017

9,00

Стая № 2, етаж 2

Станимира  Васева

Татяна Иванова

Мария Драганова

Ненка Кунчева

8.

Счетоводство на

предприятието

07.07.2017 г.

13,00

Стая № 2, етаж ІІ

Григор Марков

Станимира Васева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

9.

Бизнес-проект – учебна практика

10.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

10.

Маркетинг

10.07.2017 г.

13,00

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

11.

Счетоводство на

Предприятието – учебна практика

11.07.2017 г.

9,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

12.

Документи и документооборот ЗИП

11.07.2017

13,00 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Станимира Васева

Григор Марков

Ненка Кунчева

Мария Драганова

13.

Бизнес комуникации

12.07.2017

9,00 ч.

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Поправителна ЮЛСКА изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от ІХб клас, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Химия и опазване на околната среда

03.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Станимира Васева

Татяна Иванова

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

2.

Биология и здравно образование

03.07.2017 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

3.

Английски език

04.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Станимира Васева

Айлин Карасмаил

 

4.

Френски език

04.07.2017 г.

13.00

Стая № 3, етаж ІІ

Григор Марков

Стоянка Василева

 

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

5.

Математика

05.07.2017 г.

9,00

Стая №3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

6.

Информатика

05.07.2017 г.

13,00

Комп.зала № 1, етаж ІІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

7.

Информационни технологии

07.07.2017 г.

9,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Стоянка Василева

Виолета Цветкова

8.

История и цивилизация

07.07.2017 г.

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

9.

География и икономика

10.07.2017 г.

9,00

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Григор Марков

Анета Петриева

10.

Физика и астрономия

10.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Иванка Кирова

Виолета Цветкова

 

11.

Български език и литература

11.07.2017 г.

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

Татяна Иванова

Стоянка Василева

12.

Психология и логика

11.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

13.

Микроикономика

12.07.2017

9.00

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

14.

Право

12.07.2017

13,00

Стая № 3, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

15.

Текстообработка - УП

13.07.2017

9.00

Комп.зала № 2, ет.2

Григор Марков

Съби Бараков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

 

© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved