Училищни документи

Училищни документи ПГ "Тодор Влайков" гр.Клисура
Училищни документи Файл
ПЛАНОВЕ  
Учебни планове и програми  
План на педагогическия съвет 2018/2019  
Годишен календарен план 2018/2019
Годишен план за дейността на ПГИ 18-19(допълнен с график за срещите на екипа)
План за противодействие на тормоза 2018-2019
Титулна страница годишен календарен план 2018-2019
ПРАВИЛНИЦИ  
Правилник за дейността на ПГИ 2018-2019
Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019
Правилник за осигуряване на безопасни условия
ПРОГРАМИ  
Програма превенция ранно напускане 2018-2019
Програма равни възможности 2018-2019
ГРАФИЦИ-ОЧАКВАЙТЕ СКОРО  
Седмично разписание на часовете  
График на учебното време  
БЮДЖЕТ - ОЧАКВАЙТЕ СКОРО  
Бюджет 2018
Отчет за изпълнение на бюджета към месец ІХ 2018
Отчет за изпълнение на бюджет за 2018
ДРУГИ  
Етичен кодекс на ПГИ 2018-2019
Форми на обучение 2018-2019
Наредба 10 промени 2018-20109
© 2016 PGI Klisura. All Rights Reserved. Designed By ﴾ nickinight designstudio ﴿ Nikolay Nikolov